Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

O pielęgniarkach w DPS

O pielęgniarkach w DPS fotolia.pl

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego proponuje objęcie personelu pielęgniarskiego zatrudnionego w domach pomocy społecznej przepisami mającymi zastosowanie do pracowników ochrony zdrowia oraz przejęciem finansowania przez NFZ usług świadczonych przez personel pielęgniarski w dps-ach.

Tak wynika ze stanowiska Konwentu przyjętego 14 maja 2019 br. w Krakowie.

Starostowie zauważają, że status pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej jest zdecydowanie odmienny od statusu pielęgniarek pracujących w podmiotach leczniczych. Ich wynagrodzenia nie podlegają finansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, skutkiem czego nie zostały one objęte systemem podwyżek przewidzianych w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej nie są również objęte przepisami ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

- Zwracamy uwagę, że zakres obowiązków i odpowiedzialności pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej jest niejednokrotnie większy niż pielęgniarek zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Nierówności płacowe prowadzą do sytuacji, w której wykwalifikowana kadra pielęgniarska rezygnuje z pracy w domach pomocy społecznej, co w praktyce pogarsza sytuację mieszkańców tych domów.

Pielęgniarki w domach pomocy społecznej realizują takie same zadania, jak pielęgniarki  w szpitalach, tj. pobierają badania, podają leki, przyjmują i realizują zlecenia lekarskie, ponadto prowadzą trudny i żmudny proces pielęgnacji pacjentów, uczestniczą w karmieniu, w toalecie i zaspokajaniu innych codziennych potrzeb podopiecznych. Za prace w porze nocnej pielęgniarki pracujące w domach pomocy społecznej mają płacone 20% stawki godzinowej, a nie jak pielęgniarki w ochronie zdrowia 65%. Nie otrzymują one dodatku za pracę w niedziele i święta. Czas pracy to 8 godzin na dzień roboczy, a nie jak w ochronie zdrowia 7 godzin 35 minut. W efekcie uposażenie pielęgniarek w domu pomocy społecznej jest znacznie niższe od uposażenia pielęgniarek zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej – czytamy w stanowisku.

Problemem w domach pomocy społecznej jest stosowanie w niektórych z nich przymusu bezpośredniego na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Jak tłumaczą małopolscy starostowie, zgodnie z przepisami tej ustawy – w sytuacji braku lekarza – o konieczności zastosowania tego środka wobec mieszkańca DPS decyduje pielęgniarka. Również podawanie mieszkańcom leków, zwłaszcza psychotropowych, przez pracowników domów pomocy społecznej staje się problematyczne w określonych sytuacjach. Nie  wszystkie domy pomocy społecznej zatrudniają na stałe pielęgniarki, które świadczą usługi całodobowo przez 7 dni w tygodniu, wiec możliwość korzystania z profesjonalnej pomocy jest dla większości mieszkańców znacznie ograniczona. Zaznaczyć należy, iż pozostali pracownicy wchodzący w skład zespołów terapeutyczno-opiekuńczych często obawiają się (z powodu braku odpowiednich kwalifikacji medycznych) podawania specjalistycznych leków. Sytuacje te znacząco dezorganizują pracę domów pomocy społecznej.

Dlatego Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego apeluje o podjęcie pilnych działań gwarantującym pensjonariuszom domów pomocy społecznej właściwy poziom opieki pielęgniarskiej.

Sob., 1 Czrw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska