Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Łódzkie. Pieniądze na wsparcie zagrożonych ubóstwem

Łódzkie. Pieniądze na wsparcie zagrożonych ubóstwem fotolia.pl

Od 30 kwietnia do 17 czerwca łódzkie samorządy lokalne oraz ich związki, stowarzyszenia, porozumienia, a także jednostki organizacyjne będą mogły składać wnioski o dofinansowanie swoich działań kierowanych do osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem. A także do kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej oraz do przysposobienia dziecka. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił konkurs w ramach poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, łódzkiego RPO.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do obligatoryjnej realizacji w ramach konkursu to rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych lub niepełnosprawnych służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – w wymiarze społecznym. Zakres wsparcia można rozszerzyć o trzy typy przedsięwzięć: rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych (typ 1 projektu); rozwój usług placówek wsparcia dziennego dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom; rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych lub niepełnosprawnych służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – w wymiarze zdrowotnym.

Ile można pozyskać?

Ogólna pula na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 18,5 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych ustalono w zależności od typu realizowanego projektu: dla projektów 1 typu: 85 proc., a w pozostałych przypadkach: 90 proc. Z dokumentacją konkursową można zapoznać się tutaj. Łódzki WUP przypomina, że działania muszą być realizowane w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej. W skład partnerstwa ma wchodzić: powiat lub miasto na prawach powiatu, co najmniej jedna gmina powiatu oraz co najmniej jeden podmiot ekonomii społecznej. W przypadku realizacji projektu na terenie dwóch lub więcej powiatów w skład partnerstwa mają wejść: dwa lub więcej powiaty, co najmniej jedna gmina z każdego powiatu oraz co najmniej jeden podmiot ekonomii społecznej.

Pt., 26 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża