Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Co powinna zawierać decyzja w sprawie przyznania zasiłku celowego

Co powinna zawierać decyzja w sprawie przyznania zasiłku celowego fotolia.pl

Przyznając zasiłek celowy w określonej wysokości organ winien wskazać na jaki cel dana pomoc zostaje przyznana, innymi słowy obowiązkiem organu jest wskazanie na zaspokojenie, której ze zgłoszonych przez stronę potrzeby socjalno–bytowej przyznano określoną pomoc pieniężną. Tak wynika z Wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. Z 27 marca 2019 r. sygn. II SA/Go 857/18.

Sąd orzekający wskazał, że w analizowanej sprawie, zgodnie z rozstrzygnięciem zawartym w punkcie 1 sentencji decyzji organu I instancji., zasiłek celowy przyznany został na dofinansowanie opłat mieszkaniowych. Tymczasem lokal mieszkalny zajmowany przez skarżącego posiadał zadłużenia z tytułu opłat czynszowych oraz opłat za gaz, ponadto skarżący ponosił na bieżąco opłaty za energię elektryczną. W tej sytuacji, aby wsparcie z pomocy społecznej spełniło choćby w części swój ustawowy cel, koniecznym było określenie na którą ze zgłoszonych potrzeb zasiłek celowy zostaje przyznany. Powyższe może mieć również znaczenie w ewentualnych kolejnych sprawach administracyjnych, zainicjowanych wnioskami skarżącego o przyznanie wsparcia pieniężnego z pomocy społecznej, w których organ winien posiadać ustalenia na temat tego, które potrzeby bytowe strony ze środków pomocy społecznej zostały już zaspokojone.

Wyrok jest nieprawomocny.

Źródło: CBOSA

Niedz., 14 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel