Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Termin złożenia wniosku o przyznanie świadczenia rodzinnego

Termin złożenia wniosku o przyznanie świadczenia rodzinnego fotolia.pl

Wskazany w art. 24 ust. 2  ustawy z 2003 r. o świadczeniach rodzinnych początek przyznania świadczenia - od daty złożenia wniosku - nie jest terminem, który podlega przywróceniu. W razie jego niezachowania strona nie może żądać przyznania świadczenia wstecz, powołując się na brak możliwości wcześniejszego złożenia wniosku - tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie sygn. III SA/Kr 1276/18.

Skarżąca zwróciła się wnioskiem z dnia 20 lipca 2018 r. do Wójta Gminy przyznanie jej świadczenia rodzicielskiego w związku z urodzeniem dziecka. Wójt Gminy wydał w tym zakresie decyzję o odmowie przyznania świadczenia rodzicielskiego skarżącej z uwagi na złożenie wniosku po terminie tj. po upływie 52 tygodni od urodzenia dziecka. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją utrzymało w mocy decyzję Wójta 2018 r. o odmowie przyznania skarżącej świadczenia rodzicielskiego na córkę urodzoną w dniu 9 lutego 2016 r.

W myśl art. 24 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka. Termin na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia w wypadku skarżącej wynosił 52 tygodnie z uwagi na fakt urodzenia jednego dziecka podczas porodu.

Ostatecznie sąd przyjął, że skoro skarżąca urodziła córkę w dniu 9 lutego 2016 r., winna była złożyć wniosek o świadczenie rodzicielskie najpóźniej w ciągu 52 tygodni tj. jednego roku licząc od dnia porodu. Wniosek taki wpłynął do organu I instancji dopiero w dniu 20 lipca 2018 r. a więc po upływie tego terminu.

Termin określony w art. 17c ust 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych  ma charakter materialnoprawny, co skutkuje iż po jego upływie uprawnienie do świadczenia rodzicielskiego wygasa. Terminy prawa materialnego nie podlegają modyfikacji przez organ, z tego względu niedopuszczalne jest ich przywrócenie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 29 stycznia 2019 r., sygn. III SA/Kr 1276/18.

Źródło: CBOSA

Sob., 16 Mrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek