Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pomagają od dwudziestu lat

Pomagają od dwudziestu lat fotolia.pl

Dwadzieścia lat temu Rada Powiatu Gostyńskiego utworzyła Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Od 18 lutego 1999 r. instytucja ta realizuje zadania na terenie Powiatu Gostyńskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia psychicznego, poradnictwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego oraz działalności charytatywnej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganiei przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu jest jednostką organizacyjną Powiatu Gostyńskiego, koordynującą powiatowy system pomocy społecznej oraz świadczącą usługi w obszarze pomocy społecznej i wsparcia rodziny dla mieszkańców powiatu gostyńskiego.

Dwudziestolecie działalności to okazja do podsumowania dotychczasowych rezultatów. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu wydało 27 392 decyzje i postanowienia administracyjne, udzieliło 103 376 porad osobom indywidualnym, przeprowadziło 721 kontroli w placówkach podległych i rodzinach zastępczych, zorganizowało 663 szkolenia i konferencje.

Udzielono też 34 562 świadczenia finansowe na kwotę 36 235 314,99 zł oraz 1 325 razy udzielono pomocy rzeczowej. Przeprowadzono też 219 mediacji rodzinnych i 107 terapii indywidualnych i rodzinnych oraz udzielono 381 razy pomocy w Telefonie Zaufania. Wypożyczono też 422 razy sprzęt rehabilitacyjny potrzebującym oraz przekazano nieodpłatnie 321 specjalistycznych sprzętów rehabilitacyjnych, pozyskanych od darczyńców.

W latach 1999 – 2011, gdy w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu działał Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, wydano 11 711 orzeczeń osobom niepełnosprawnym.

Ukazały się też 15 764 publikacje, poświęcone działaniom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

PCPR w Gostyniu wielokrotnie prowadziło lub współrealizowało  działania charytatywne dla dzieci i dorosłych potrzebujących wsparcia, w ramach których zebrano na potrzeby społeczne  ponad trzy miliony złotych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zrealizowało samodzielnie lub w partnerstwie ponad 80 projektów, na których realizację pozyskało ponad dwa miliony złotych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zatrudnia 10 pracowników merytorycznych i 4 pracowników administracji, jednak, dzięki wszechstronnemu przygotowaniu kadry, PCPR w Gostyniu dysponuje dostępem i możliwością wykorzystania aż 28 specjalności ważnych dla bieżącego i sprawnego funkcjonowania instytucji pomocy społecznej, takich jak specjalista pracy socjalnej, pedagog, pedagog resocjalizacji, pedagog pracy socjalnej, psycholog, pedagog rodzinny, specjalista organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej, doradca zawodowy, mediator, terapeuta środowiskowy, terapeuta TSR, trener rodzin zastępczych, socjolog, specjalista pomocy psychologicznej, realizator programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy, tłumacz j. migowego, realizator programu „Szkoła dla rodziców”, specjalista interwencji kryzysowej, specjalista interwencji w przypadku przemocy seksualnej, specjalista pracy z osobami stosującymi przemoc, trener I stopnia dla organizacji pozarządowych, księgowy, kadrowy, kasjer, kierowca z uprawnieniami do przewozu osób, archiwista, pracownik sekretariatu czy ratownik przedmedyczny.

Za swoje działania, projekty, dobre praktyki PCPR w Gostyniu było wielokrotnie doceniane i  wyróżniane. M.in. otrzymało Nagrodę Ministra Polityki Społecznej w 2005 r.; Nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2013 r.; zostało Laureatem Ogólnopolskiego Konkursu o Znak Jakości “Przyjazny Urząd” w 2018 r.; otrzymało medal 25-lecia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; zajęło 1 miejsce w ogólnopolskim konkursie „Samorząd przyjazny seniorom” (2010 r.); zdobyło Nagrodę Marszałka Wielkopolski w wojewódzkim konkursie „Wielkopolska przyjazna niepełnosprawnym”; było laureatem ogólnopolskiego konkursu na działania wspierające rodziny i dzieci w 2011 r., 2012 r. 2013 r., 2014 r.; było laureatem ogólnopolskiego konkursu na działania przeciwdziałające przemocy w 2011 r., 2013 r.;  było laureatem ogólnopolskiego konkursu na działania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2015 r., w 2016 r., 2017 r., w 2018 r.

Specjaliści pracujący w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie otrzymywali też indywidualne odznaczenia, nagrody i wyróżnienia na szczeblu wojewódzkim  i ogólnopolskim.

Działania PCPR w Gostyniu, realizowane w ramach powiatowego systemu pomocy społecznej, były też wielokrotnie prezentowane na konferencjach ogólnopolskich i wojewódzkich jako przykłady dobrych praktyk.

Źródło: PCPR w Gostyniu

Czw., 21 Lt. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska