Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zasiłek z MOPS ujawnia miejsce zamieszkania

Zasiłek z MOPS ujawnia miejsce zamieszkania fotolia.pl

Matka dziecka pobierała świadczenia w postaci zasiłku pielęgnacyjnego oraz zasiłek rodzinny i jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Pobieranie tego typu świadczeń pozwala na przyjęcie, że matka dziecka zamieszkiwała na terenie danego miasta na prawach powiatu - tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, sygn. I OW 198/18.

Niniejsze postanowienie zapadło w sprawie, w której małoletni został umieszczony w rodzinie zastępczej. Powstał negatywny spor o właściwość, ponieważ żaden powiat nie chciał ponosić wydatków na jego opiekę i wychowanie. Jeden z powiatów wniósł do sądu administracyjnego o rozstrzygniecie sporu o właściwość z miastem na prawach powiatu. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że Sąd Rejonowy postanowił o pozbawieniu rodziców władzy rodzicielskiej i umieścił małoletniego w rodzinie zastępczej. Następnie Sąd ten zmienił swoje postanowienie i ustalił miejsce zamieszkania małoletniego w każdorazowym miejscu zamieszkania rodziny zastępczej.

PCPR wysłał do MOPS w mieście powiatowym projekt porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka, warunków jego pobytu oraz wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej. MOPS odmówił jednak ponoszenia wydatków, gdyż uznał się za niewłaściwy w sprawie.

Zgromadzony w aktach sprawy materiał dowodowy wskazywał, że matka małoletniego zamieszkiwała w mieście powiatowym, a pobyt w innym powiecie miał charakter okazjonalny i sprowadzał się do wizyty u rodziny, w której urodził się małoletni. Zamieszkanie w mieście powiatowym zostało także potwierdzone tym, że matka dziecka otrzymywała zasiłki i inne świadczenia np. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka od tamtejszej placówki pomocy społecznej. NSA podkreślił, że sytuacji tej nie zmienia okoliczność, że MOPS uznał wypłacone jej świadczenie rodzinne za nienależnie pobrane i podlegające zwrotowi, ponieważ było to konsekwencją otrzymania postanowienia sądu rejonowego, które pozbawiło rodziców władzy rodzicielskiej nad małoletnim. Natomiast inne świadczenia nadal były pobierane z ośrodka w mieście powiatowym. Ponadto zamieszkanie małoletniego w tym mieście zostało poparte wyciągiem z dokumentacji ewidencji ludności. 

Oznacza to, że małoletni przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej miał miejsce zamieszkania w mieście powiatowym, bowiem zgodnie z art. 26 § 1 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców, albo tego z rodziców, któremu przysługuje władza rodzicielska. Zatem to właśnie miasto powiatowe będzie ponosić wydatki na wychowanie i opiekę małoletniego.

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2018 r, sygn. I OW 198/18

Źródło: CBOSA 

Pt., 22 Lt. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek