Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dla własnego dobra lepiej współpracować z organem

Dla własnego dobra lepiej współpracować z organem fotolia.pl

Skoro sama strona nie zwróciła się o zastosowanie dobrodziejstwa art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej nie sposób skutecznie zarzucać organowi, iż działając z urzędu nie odwołał się do treści wspomnianego przepisu, wydając uznaniową decyzję administracyjną. Wyrok WSA w Gliwicach z 7 grudnia 2018 r. sygn. IV SA/Gl 823/18.

Zgodnie z art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej w szczególnych przypadkach można zwolnić zobowiązanego z obowiązku zwrotu gminie opłat poniesionych przez nią zastępczo, zwłaszcza jeżeli stanowiłoby to dla niego nadmierne obciążenie. Sąd odwołując się do okoliczności spawy wskazał, że skarżąca nie stworzyła sposobności do odwołania się przez pracownika socjalnego do dyspozycji art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, bowiem odmawiała współdziałania z organem I instancji uniemożliwiając przeprowadzenie aktualizacji wywiadu środowiskowego oraz nie skorzystała z możliwości osobistego wyznaczenia daty postępowania pracownika socjalnego. Decyzja uznaniowa może być przez Sąd uchylona w przypadku stwierdzenia, że została wydana z takim naruszeniem przepisów prawa materialnego czy procesowego, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy. O tego rodzaju naruszeniach można mówić, gdy organ pozostawił poza swoimi rozważaniami argumenty podnoszone przez stronę, pominął istotny dla rozstrzygnięcia materiał dowodowy lub dokonał jego oceny wbrew zasadom logiki i doświadczenia życiowego.

Źródło: CBOSA

Niedz., 13 St. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel