Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r.

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r. fotolia.pl

Niezbędnym działaniem zmierzającym do poznania obecnej skali bezdomności w Polsce jest określenie liczby osób bezdomnych. Informacje uzyskane w wyniku badania mogą zostać wykorzystane przez gminy do uwzględnienia problemu bezdomności w gminnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych oraz przy podejmowaniu decyzji w zakresie działań związanych z polityką mieszkaniową gmin, czy też dotyczących liczby placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym.

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych przeprowadzane jest co 2 lata, poprzednie odbyło się w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku. W związku z tym kolejna edycja przeprowadzona zostanie w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwróciła się do wszystkich Wojewodów z prośbą o koordynację działań związanych z przeprowadzeniem badania liczby osób bezdomnych w województwach.

Sprawne przeprowadzenie badania wymagać będzie zaangażowania wszelkich dostępnych służb: pracowników policji, straży gminnej lub miejskiej, centrów zarządzania kryzysowego, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników placówek noclegowych dla osób bezdomnych, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla osób bezdomnych, wolontariuszy oraz wszelkich innych osób „dobrej woli” - chętnych do współpracy. W trakcie badania konieczna będzie ścisła współpraca wszystkich służb, stała wymiana informacji odnośnie aktualnych map grupowania się bądź przebywania osób bezdomnych. W celu rzetelnego przygotowania realizacji badania, w urzędach wojewódzkich powinny odbyć się spotkania informacyjne przedstawicieli wszystkich służb zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia.

Miejsca przebywania osób bezdomnych – do których powinny dotrzeć osoby realizujące badanie to:

 • noclegownie;
 • schroniska dla osób bezdomnych;
 • schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
 • ogrzewalnie;
 • domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;
 • ośrodki interwencji kryzysowej;
 • specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • szpitale, hospicja, ZOL-e, inne placówki zdrowia;
 • zakłady karne, areszty śledcze;
 • izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne;
 • pustostany, domki na działkach, altany działkowe;
 • miejsca niemieszkalne: na ulicach, klatkach schodowych, dworcach PKP i PKS, altany śmietnikowe, piwnice itp.

Realizacja badania w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r., oprócz pozyskania informacji o liczbie osób bezdomnych w placówkach i miejscach niemieszkalnych, pozwoli uzyskać dane socjodemograficzne o grupie osób bezdomnych. Dane te mogą pomóc kreować lokalną politykę społeczną w zakresie problematyki bezdomności.

Więcej szczegółów na stronie: www.gov.pl

Źródło: MRPiPS

Pt., 11 St. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska