Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Uchwała w sprawie sprawienia pogrzebu nie jest aktem prawa miejscowego

Uchwała w sprawie sprawienia pogrzebu nie jest aktem prawa miejscowego fotolia.pl

Na gruncie obowiązujących przepisów brak jest podstawy prawnej do ogłoszenia uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Wyrok WSA w Gliwicach z 11 września 2018 r. sygn. IV SA/Gl 522/18.

W uzasadnieniu wyroku wskazano, że aktem prawa miejscowego jest akt uchwalony przez radę gminy na podstawie upoważnienia ustawowego, powszechnie obowiązujący na obszarze gminy, zawierający normy generalne i abstrakcyjne. Wobec tego ocena charakteru prawnego kontrolowanego aktu musi być dokonywana w kontekście właściwych podstaw prawnych do jego wydania i w odniesieniu do jego regulacji znajdujących oparcie w tych podstawach. W ocenie Sadu ani art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, który ma charakter ustrojowy, ani art. 44 ustawy o pomocy społecznej. który ma charakter materialnoprawny nie mogą stanowić podstawy prawnej (upoważnienia ustawowego) aktu prawa miejscowego. Sąd zwrócił uwagę, że uchwała w sprawie sprawienia pogrzebu  podopiecznym domu pomocy społecznej skierowana jest wyłącznie do podmiotu organizacyjnie podporządkowanego organowi wydającemu ten akt tj. gminnemu ośrodkowi pomocy społecznej a zatem jest aktem prawa wewnętrznego.

Źródło: CBOSA

Sob., 6 Prn. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel