Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wspólna droga do aktywności osób niepełnosprawnych

Wspólna droga do aktywności osób niepełnosprawnych fotolia.pl

Od 2004 r. SIKOŃ - Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych (o osiągnięciach Fundacji pisaliśmy tutaj) brała udział w działaniach w ramach ogólnopolskiego, długofalowego przedsięwzięcia pn. „PERSPEKTYWA” służącego powszechnej edukacji dla komunikacji społecznej z osobami niepełnosprawnymi.

Od roku 2008r. w ramach przedsięwzięcia pn. „PERSPEKTYWA” rozpoczął się proces wdrożeniowy ogólnopolskiego, długofalowego projektu pn. Gminne Punkty Diagnostyczno-Informacyjne dla Osób Niepełnosprawnych, którego realizacji patronował Związek Powiatów Polskich.

O tym, jak wyglądała i co dała realizacja projektu opowiadają Ewa Nawracała - przewodnicząca Rady SIKOŃ Fundacji oraz Jacek Klim – koordynator - Lokalne Centra Aktywizacji i Integracji Spoleczno-Zawodowej:

Sama idea projektów powstawała około czterech lat. Wtedy to, SIKOŃ Fundacja działała na terenie gminy Zabór, Zielona Góra, Jasień. Tam też odbywały się spotkania środowiskowe z udziałem władz lokalnych w celu utworzenie punktów informacyjno - diagnostycznych dla osób z niepełnosprawnością. Mieszkańcy zgłaszali potrzebę tworzenia miejsc, w których mogliby się spotykać, dyskutować, coś robić dla siebie i innych. A naszym zamiarem było właśnie zaktywizowanie osób niepełnosprawnych w ich własnym środowisku. W ten sposób idea informacyjno-diagnostyczna została wzbogacona o integrację społeczno-zawodową. Do projektu ,,Wspólne drogi" zaprosiliśmy trzy gminy powiatu krośnieńskiego: Dąbie, Bobrowice i Bytnicę. W tych miejscach zostały utworzone Lokalne Centra Aktywności i Integracji Społeczno - Zawodowej ,,Perspektywa" (LCAiS-Z). W punktach tych pod okiem specjalistów uczestnicy projektu (160 osób) brali udział w zajęciach warsztatowych z wybranych dziedzin m. in. kreowanie wizerunku, kosmetyka, wizaż, drukarstwo, sitodruk, introligatorstwo, języki obce, florystyka, dekoracje okolicznościowe , turystyka czy gry towarzyskie . Należy także dodać, że w zajęciach uczestniczyły również osoby pełnosprawne w celu zwiększenia efektu integracji. Zasadne zatem było usytuowanie LCA i IS-Z ,,Perspektywa" jak najbliżej miejsca zamieszkania potencjalnego odbiorcy. Oprócz spotkań warsztatowych zaproponowano również uczestnikom projektu udział w 5. metodach wsparcia pod nazwą: ,,Jestem dla Ciebie", ,,Twój talent, Twoja szansa", ,,Twój czas, Twoje miejsce", ,,Jesteś potrzebny", ,,Sami o sobie, Twój ważny punkt widzenia". Z naszych obserwacji wynika, że osoby z niepełnosprawnością chętnie korzystały z tych zajęć. Pomocni też okazali się opiekunowie poszczególnych punktów, którzy potrafili przełamywać wewnętrzne bariery psychologiczno-społeczne uczestników projektu. Zachęcali do wyjścia z domu i do aktywności własnej. Spotkania w gronie osób życzliwych stały się okazją do poszerzenia nie tylko wiedzy i umiejętności, czy zdobycia nowego doświadczenia, ale pozwoliły otworzyć się na drugiego człowieka i podjąć wspólne działania na rzecz społeczności lokalnej. Dużym też zainteresowaniem cieszyła się metoda, która polegała na aktywizacji uczestników projektu w obszarze tworzenia przez nich samych własnych instrumentów samopomocowych ułatwiających wszystkim osobom niepełnosprawnym proces integracji społeczno-zawodowy. Narzędziami były wydawane przez uczestników projektu (przy pomocy specjalistów) miesięcznik ,,Wspólne Drogi" i portal internetowy dotyczący integracyjnych problemów społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne podjęły próbę zajęcia się sferą merytoryczną, poszukując i opisując ważne obszary swojego życia tj.: bariery prawne, organizacyjne, wywiady ze specjalistami, pytania do ekspertów, informacje lokalne dotyczące różnych dziedzin życia. Na łamach miesięcznika dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Prezentowali swoje sukcesy i osiągnięcia. Nawiązywali kontakty towarzyskie. Opisywali walory turystyczne najbliższej okolicy. Udzielali rad i porad.

Wypracowane przez SIKOŃ Fundację skuteczne  metody działania ww. projekcie pozwoliły na realizację kolejnego projektu pn. ,,Perspektywa-kompleksowy projekt aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców gmin Maszewo, Bytnica, Dąbie, Bobrowice, Gubin, Krosno Odrzańskie". Przez okres dwóch lat realizacji projektu zaobserwowaliśmy skuteczność wdrażania tych nowatorskich metod wsparcia osób niepełnosprawnych w kierunku aktywizacji zawodowej, podnoszenia kwalifikacji i integracji społecznej. Na podstawie zebranych informacji od 50. uczestników projektu aż 15 osób ukończyło staże zawodowe, a 9. z nich podjęło zatrudnienie. O trafności i użyteczności podjętych działań w ramach projektu świadczą też bardzo dobre opinie uczestników, którzy twierdzą, że stali się osobami pewniejszymi, wytrwalszymi w dążeniu do celu, a przede wszystkim nie stroniącymi od nowych wyzwań i otwartymi na społeczność lokalną.

Pt., 10 Sp. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska