Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak polepszyć sytuację w DPS

Jak polepszyć sytuację w DPS fotolia.pl

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego podjęła stanowisko w sprawie sytuacji domów pomocy społecznej, problemów kadrowych i wynagradzania oraz problemów finansowania i funkcjonowania domów pomocy społecznej, z uwzględnieniem specyfiki regionalnej.

Wszystkie strony dialogu biorące udział w pracach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego wypracowały następujące postulaty:

W sprawie problemów kadrowych i wynagrodzeń pracowniczych:

1. Wnioskujemy do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o sporządzenie raportu dotyczącego zasobów kadrowych domów pomocy społecznej oraz poziomu wynagrodzeń w poszczególnych grupach zawodowych. Wnioskujemy o podjęcie podobnych działań w odniesieniu do woj. lubelskiego ze strony Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
2. Postulujemy o podjęcie stałego monitoringu zasobów kadrowych oraz poziomu wynagrodzeń w domach pomocy społecznej. Podjęcie powyższych działań umożliwi planowanie i ustalanie wzrostu wynagrodzeń.
3. Oczekujemy opracowania i przyjęcia stałego systemu regulacji i indeksacji wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej.
4. Postulujemy o pilne powołanie międzyresortowego zespołu roboczego ministerstw: Zdrowia oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, celem wypracowania statusu zawodowego i poziomu wynagrodzeń pielęgniarek i innych pracowników wykonujących zawody medyczne, zatrudnionych w domach pomocy społecznej, a także zasad finansowania świadczeń zdrowotnych w dps.

W zakresie problemów finansowania oraz problemów organizacyjnych domów pomocy społecznej:

1. Oczekujemy podjęcia debaty społecznej na temat miejsca domów pomocy społecznej w systemie pomocy społecznej.
2. Wnioskujemy o zwiększenie finansowania domów pomocy społecznej; także z uwzględnieniem potrzeb inwestycyjnych, utrzymania standardów oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników.
3. Niezbędne jest podjęcie analizy skuteczności mechanizmów prawnych pozwalających gminom na zwiększenie finansowania pobytu mieszkańcom domów pomocy społecznej.
4. Wnioskujemy o utworzenie w woj. lubelskim domu pomocy społecznej dla uzależnionych od alkoholu.
5. W systemie finansowania domów pomocy społecznej postulujemy o stworzenie mechanizmów wyrównujących poziom dotacji celowej z uwzględnieniem regionalnych różnic średniej wysokości emerytur i rent.
6. Wnioskujemy o wypracowanie standardów finansowania domów pomocy społecznej zależnie od typu placówki.

Stanowisko zostało przesłane m.in. do Rady Dialogu Społecznego, prezesa RM, ministra zdrowia o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Pt., 30 Mrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska