Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak przeciwdziałać ubóstwu i wykluczeniu społecznemu?

Jak przeciwdziałać ubóstwu i wykluczeniu społecznemu? fotolia.pl

Resort polityki społecznej ogłosił konkurs w ramach działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna programu Wiedza Edukacja Rozwój na opracowanie modelowej gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz narzędzi do właściwego programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych w zakresie włączenia społecznego. Mogą w nim wystartować jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia. W konkursie wybrany zostanie jeden projekt. Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 11 mln zł. Nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego. Termin naboru wniosków rozpoczyna się 19 marca i potrwa do 6 kwietnia.

Projekt ma być realizowany w partnerstwie. Obligatoryjnie jednym z partnerów musi być organizacja pozarządowa działająca w zakresie integracji społecznej. Partnerzy będą musieli przeanalizować 600 gminnych strategii, zbudować docelowy model takiej strategii, opracować dla samorządów podręcznik wdrażania tego modelu, następnie przeszkolić 5 tys. gminnych pracowników samorządowych oraz zorganizować jednodniowe seminaria dla co najmniej 315 przedstawicieli powiatów i regionalnych ośrodków pomocy społecznej.

W ogłoszeniu czytamy, że narzędzie do opracowywania strategii rozwiązywania problemów społecznych powinno proponować rozwiązania, które umożliwiają opracowanie strategii w zakresie planowania systemowych rozwiązań w programowaniu rozwoju społecznego z uwzględnieniem: przesunięcia akcentów w dokumentach strategicznych z działań interwencyjno-ratunkowych, na profilaktyczne, prewencyjne i rozwojowe; przedstawienie propozycji koordynacji działań międzysektorowych na poziomie lokalnym; przedstawienia propozycji koordynacji współpracy między samorządami różnych szczebli: gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.

Więcej na temat konkursu można dowiedzieć się w jego regulaminie tutaj.

Źródło: efs.mrpips.gov.pl

Niedz., 25 Lt. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża