Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Umieszczenie w DPS osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Umieszczenie w DPS osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej fotolia.pl

Sytuacja ubezwłasnowolnionej całkowicie, ubiegającej się o prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej, wymaga dokonania rzetelnych ustaleń dotyczących jej sytuacji życiowej, w celu oceny zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Wyrok WASA w Gdańsku z 22 listopada 2017 r. sygn. III SA/Gd 701/17.

W rozpatrywanej sprawie organ odmówił skierowania do domu pomocy społecznej. W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, że z przedłożonych zaświadczeń lekarskich jednak bez wskazywania konkretnych dokumentów, wynika, że skarżąca wymaga całodobowej opieki z powodu choroby psychicznej i nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Odmówiono jednak prawa do umieszczenia w domu pomocy społecznej twierdząc, że przebywa ona na terenie ośrodka, który zapewnia jej całodobową opiekę. W tej sytuacji , zdaniem organów, brak jest potrzeby wzmożonej , całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, która stwarzałaby podstawę do skierowania do domu pomocy społecznej.

Ustalenia te wzbudziły jednak wątpliwości Sądu. Sąd uchylając decyzje SKO i wójta wskazał, że z przedłożonych akt administracyjnych nie sposób zorientować się, na jakich zasadach skarżąca przebywa w ośrodku, wskazanym przez organy, co dotyczy także tego, czy ośrodek ten ma prawny obowiązek taką opiekę sprawować. Z uzasadnień decyzji wnioskować można, że organy utożsamiają przebywanie na terenie ośrodka z byciem jego pensjonariuszem. Opiekun prawny skarżącej, który - jak sam wskazał - pracuje w ośrodku i jest jego kierownikiem- twierdzi natomiast, że skarżąca przebywa obecnie na terenie ośrodka w prywatnym mieszkaniu, co zresztą zostało ujęte w aktualizacji wywiadu środowiskowego. Do tych twierdzeń organy się nie ustosunkowały. Nie sposób też na podstawie treści przedłożonych akt administracyjnych jednoznacznie ocenić, kto i na jakich zasadach sprawuje faktyczną opiekę nad skarżącą. W tym zakresie organy nie poczyniły właściwych ustaleń, a i twierdzenia opiekuna prawnego nie są w tej mierze jasne. W ocenie Sądu organy obu instancji w sposób powierzchowny zbadały sytuację skarżącej w omawianym zakresie, wobec czego ich twierdzeń dotyczących całodobowej opieki nad skarżącą nie sposób zweryfikować.

Źródło: CBOSA

Sob., 23 Gr. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel