Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pielęgniarki dla pensjonariuszy DPS – wyjaśnienia resortu zdrowia

Pielęgniarki dla pensjonariuszy DPS – wyjaśnienia resortu zdrowia fotolia.pl

Osoby przebywające w domach pomocy społecznej mogą korzystać z kontraktowanych przez NFZ świadczeń zdrowotnych na zasadach ogólnych - mogą wybrać pielęgniarkę POZ. Pracownicy DSP mają zaś obowiązek umożliwienia im korzystania z takich świadczeń. Osoby wymagające wzmożonej opieki otrzymują świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu (DPS).

Tak wynika z odpowiedzi Józefy Szczurek – Żelazko, wiceminister zdrowia na stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w sprawie opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej z 11 maja br. Stanowisko to opisywaliśmy tutaj.

Z pisma przedstawicielki resortu zdrowia wynika ponadto, że minister zdrowia w toku prac nad wykazem świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej zleci Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji powołanie zespołu mającego na celu zaproponowanie, w procesie konsultacji z gronem interesariuszy systemu ochrony zdrowia, odpowiednich rozwiązań w zakresie świadczeń opieki długoterminowej. Celem strategicznym ma być poprawa dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, poprzez opracowanie oraz szczegółową weryfikację kryteriów kwalifikacji pacjenta, zakresu świadczeń oraz warunków ich realizacji.

Odnosząc się zaś do sytuacji pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej, Józefa Szczurek – Żelazko wyjaśnia, że są one pracownikami samorządowymi. Tym samym podlegają zasadom wynagradzania jak pracownicy samorządowi. Tłumaczy przy tym, że pracodawca może tworzyć fundusz premii i fundusz nagród a przez to elastycznie stworzyć zakładową politykę płacową, uwzględniającą nie tylko specyfikę pracy każdej z grup zawodowych, ale także zwiększające się zakresy obowiązków.

Ostatnie działania resortu zdrowia na rzecz poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych nie dotyczyły pielęgniarek zatrudnionych w DPS a pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków NFZ.

Jednocześnie minister zauważa, że na podstawie ustawy o działalności leczniczej (art. 3 ust. 4) istnieje możliwość wydzielenia - w ramach struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego – jednostki organizacyjnej w celu udzielania świadczeń zdrowotnych mieszkańcom domów pomocy społecznej, wychowankom regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych lub interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, zlokalizowana na terenie tych podmiotów. – Niestety w praktyce takie działania nie są podejmowane przez podmioty lecznicze – podaje w piśmie minister Józefa Szczurek – Żelazko.

Niedz., 10 Wrz. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska