Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Potrzeby osób niepełnosprawnych. Ciekawy raport

Potrzeby osób niepełnosprawnych. Ciekawy raport fotolia.pl

Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych na swojej stronie internetowej opublikował ciekawy raport z „Badania potrzeb osób niepełnosprawnych”. Zawiera on wartościowe wnioski i rekomendacje dla podmiotów udzielających wsparcia osobom niepełnosprawnym, w tym samorządom.

Badanie zostało zrealizowane w okresie styczeń – kwiecień 2017 r., na zlecenie PFRON przez firmę Badania Społeczne Marzena Sochańska-Kawiecka z siedzibą w Żyrardowie.

Celem badania było zdiagnozowanie potrzeb osób niepełnosprawnych z ich punktu widzenia.

Zostały nim objęte osoby niepełnosprawne prawnie posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia) \ w wieku 14-60 lat.

W badaniu w sposób kompleksowy zbadana i omówiona została sytuacja osób niepełnosprawnych w różnych obszarach funkcjonowania: rehabilitacja, edukacja, integracja, praca, komunikacja, informacja oraz mieszkalnictwo. W każdym z badanych obszarów zostały zidentyfikowane najważniejsze potrzeby osób niepełnosprawnych oraz najbardziej kluczowe z ich punktu widzenia instrumenty wsparcia. Dodatkowo w badaniu skupiono się także na ocenie, dokonanej z punktu widzenia osób niepełnosprawnych, działającego w Polsce systemu wsparcia. Z uwagi na charakter diagnostyczny badania wnioski i rekomendacje sformułowane zostały na poziomie zaleceń i kierunków działania, a nie na poziomie konkretnych rozwiązań. Materiał ten powinien stanowić punkt wyjścia, być brany pod uwagę przy projektowaniu konkretnych instrumentów wspierających osoby niepełnosprawne przez wszystkie instytucje zaangażowane w system wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce – zarówno na poziomie rządowym, jak i samorządowym.

Przykładowo z raportu wynika, że osoby niepełnosprawne to grupa wyraźnie potrzebująca wsparcia ukierunkowanego na poprawę jakości życia we wszystkich obszarach, wsparcia skutecznego i działającego w sposób kompleksowy/systemowy. Wśród ogółu osób niepełnosprawnych na szczególną uwagę w kontekście skuteczności  i kompleksowości wsparcia zasługują osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby chorujące psychicznie – w grupach tych skala deprywacji w zasadzie we wszystkich poddanych badaniu obszarach jest najwyższa. W systemie wsparcia w szczególny sposób powinny zostać uwzględnione osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz ze sprzężeniami, a także osoby w wieku średnim i osoby starsze. Szczególny nacisk powinien zostać położony na aktywność edukacyjną oraz zawodową – w tych dwóch obszarach odnotowano bowiem największe deficyty. Rekomendowane jest dążenie do dezinstytucjonalizacji wsparcia dla osób niepełnosprawnych – rezygnacja z placówek całodobowych  w zamian zaś wsparcie w miejscu zamieszkania i pomoc w utrzymaniu samodzielności.

Z raportem można zapoznać się tutaj.

Sob., 9 Wrz. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska