Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wystąpienie RPD w temacie funkcjonowania asystentów rodziny

Wystąpienie RPD w temacie funkcjonowania asystentów rodziny fotolia.pl

W roku 2015 Najwyższa Izba Kontroli zajęła się rolą jaką wypełniają asystenci rodziny, a także oceniła prawidłowości zatrudniania i organizacji pracy asystentów rodziny.

Jak wskazał Rzecznik Praw Dziecka w swym wystąpieniu wyniki kontroli NIK pt. „Funkcjonowanie asystentów rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” dwa lata temu trafiły do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, dlatego też zwrócił się on do Elżbiety Rafalskiej z pytaniem, jakie działania zostały podjęte w celu wykonania zaleceń NIK oraz jakie są efekty podejmowanych działań.

W swym wystąpieniu RPD przypomniał, że NIK oceniając pracę asystentów rodziny wskazała obok trudności z zapewnieniem finansowania działalności asystentów, także problem nieuregulowania na gruncie ustawowym zasad współpracy asystenta z kuratorem sądowym, gdy członkowi rodziny współdziałającej z asystentem sąd wyznaczył kuratora.

NIK rekomendowała podjęcie działań, zmierzających do znowelizowania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i wprowadzenia obowiązku współpracy asystentów rodziny z kuratorami sądowymi w obszarze wspólnej diagnostyki i oddziaływania na rodzinę, zarówno w stosunku do rodzin objętych nadzorem kuratorskim, jak i tych, których dzieci umieszczono w systemie pieczy zastępczej.

NIK zwróciła też uwagę na potrzebę prowadzenia przez MRPiPS, we współpracy m.in. z ośrodkami naukowymi i organizacjami pozarządowymi, działań wspierających wypracowanie standardów pracy asystenta.

Źródło: www.brpd.gov.pl

Sob., 2 Wrz. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka