Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Spada liczba kobiet biernych zawodowo

Spada liczba kobiet biernych zawodowo fotolia.pl

Resort polityki społecznej poinformował, że według najnowszych danych GUS w pierwszym kwartale br. liczba kobiet biernych zawodowo z powodów rodzinnych wyniosła 1,57 mln. To o ok. 30 tys. mniej w porównaniu z końcem ubiegłego roku. Oznacza to, że panie coraz częściej wybierają pracę. Spadek bierności zawodowej wśród kobiet wystąpił w różnych grupach wiekowych. Ministerstwo śledzi dane dotyczące aktywności zawodowej ze względu m.in. na pojawiającą opinię o zniechęcającym wpływie świadczenia wychowawczego 500 zł na aktywność zawodową kobiet. - Z uwagą śledzimy dane z rynku pracy, pozwalające na rzetelne porównania. Zarzut o dezaktywizującym wpływie programu „Rodzina 500 plus” na kobiety nie znajduje potwierdzenia – mówi minister Elżbieta Rafalska.

W badanym okresie liczba osób aktywnych zawodowo we wszystkich grupach wiekowych zmniejszyła się o ok. 7 tys. Wynikało to ze spadku liczby bezrobotnych o 277 tys. osób i wzrostu liczby pracujących o 269 tys. osób. Ze spadkiem liczby osób aktywnych zawodowo mamy do czynienia od początku 2015 r. Wpłynęły na to zmiany demograficzne, a dokładniej – zmniejszająca się populacja osób w wieku 15 lat i więcej. Co ważne, w I kwartale br. wskaźnik zatrudnienia wzrósł rok do roku o 1,1 punktu procentowego i wyniósł 53,2 proc. Jednocześnie liczba pracujących zwiększyła się w ciągu roku o 269 tys. osób. Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku produkcyjnym (15-64 lata) w I kwartale br. wyniósł 69,1 proc. i rok do roku wzrósł o 0,6 punktu procentowego. Jednocześnie systematycznie maleje również stopa bezrobocia. W końcu 2014 r. wynosiła 11,4 proc., by w końcu kwietnia br. osiągnąć poziom 7,7 proc. (w lipcu br. stopa bezrobocia wynosiła w kraju 7,1 proc.). Tak niskiego wskaźnika bezrobocia nie odnotowano od pierwszej połowy 1991 r.

Rodziny chcą do pracy, a powody bierności są różne

- Rodziny dążą do pracy. Każdy chce zapewnić swoim najbliższym jak najlepsze warunki do życia. Praca to sfera, która zapewnia również możliwość samorozwoju. Ten, kto twierdzi, że kobiety rezygnują z pracy zawodowej z powodu wsparcia otrzymanego na dzieci, obraża polskie rodziny – mówi minister Elżbieta Rafalska. W opinii ministerstwa warto podkreślić, że to, iż kobieta nie pracuje może mieć różne powody. - Bierne zawodowo są również kobiety bezdzietne. Nieposzukiwanie pracy przez część kobiet jest często związane z opieką nad starszymi członkami rodziny albo innymi przyczynami rodzinnymi lub osobistymi . Przytoczone przeze mnie twarde dane dobitnie wskazują, że kobiety chętniej podejmują pracę, bez względu na świadczenie z programu „Rodzina 500 plus”. – stwierdza minister Elżbieta Rafalska.

Źródło: mrpips.gov.pl

Pt., 11 Sp. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża