Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Koszty pogrzebu - do sądu powszechnego

Koszty pogrzebu - do sądu powszechnego fotolia.pl

Ustalenie gminy właściwej do poniesienia kosztów pogrzebu nie ma charakteru sprawy administracyjnej, podlegającej kognicji sądów administracyjnych, a spór powstały na tle tej sprawy nie ma charakteru sporu o właściwość, który mógłby zostać rozstrzygnięty przez Naczelny Sąd Administracyjny.

postanowienie NSA z 4 lipca 2017 r., sygn. I OW 17/17

NSA przypomniał, że jako spór o właściwość można określić obiektywnie istniejącą sytuację prawną, w której zachodzi rozbieżność poglądów między organami administracji publicznej co do zakresu ich działania, w tym przede wszystkim co do upoważnienia do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia tej sprawy administracyjnej. Chodzi tu więc nie o każdą sprawę, którą uprawniony jest załatwić organ administracji publicznej, ale wyłącznie indywidualną sprawę administracyjną należącą do jego właściwości, a więc nie tylko rozstrzyganą przez organ administracyjny, ale też w postępowaniu regulowanym procedurą administracyjną.

W stanie faktycznym leżącym u podstawy przywołanego postanowienia koszty pogrzebu zmarłego zostały pokryte przez gminę, w której znajdował się szpital – miejsce zgonu. Gmina wystąpiła jednak do gminy ostatniego miejsca zameldowania o zwrot powyższych kosztów. NSA słusznie zauważył, że żądanie zwrotu kosztów pogrzebu ma charakter roszczenia cywilnoprawnego, którego podstawę stanowią przepisy Kodeksu cywilnego. Tym samym nie jest władny do rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego.

Pt., 14 Lp. 2017 0 Komentarzy
Grzegorz P. Kubalski
Redaktor Grzegorz P. Kubalski