Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Za finansowaniem wynagrodzeń pracowników PUP z Funduszu Pracy

Za finansowaniem wynagrodzeń pracowników PUP z Funduszu Pracy .

Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich wnosi o wydłużenie okresu obowiązywania mechanizmu finasowania wynagrodzeń/nagród i składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników powiatowych urzędów pracy.

W stanowisku podjętym 11 maja br. Zgromadzenie przypomina, że do końca bieżącego roku będą obowiązywać przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy umożliwiające finansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.

Chodzi o to, że minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów z Funduszu Pracy 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta. Nadto minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów z Funduszu Pracy 2% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

Mechanizm ten wprowadziła nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nowelizacją z 14 marca 2014 r., która weszła w życie 27 maja 2014 r.

Z uzasadnienia do projektu nowelizacji z 2014 r. wynikało, że taki sposób finansowania powinien przyczynić się do zwiększenia dostępności bezrobotnych do merytorycznych pracowników powiatowych urzędów pracy oraz zwiększenia efektywności realizowanych programów na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych, a tym samym do poprawy jakości i efektywności działań urzędów pracy. Rozwiązanie miało mieć charakter pilotażowy i obowiązywać wstępnie przez 4 lata.

Związek Powiatów Polskich wnosi teraz o wydłużenie okresu obowiązywania tego mechanizmu.

Pon., 15 Mj. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska