Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Szkoły specjalne w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

Szkoły specjalne w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia jest spowodowana zmianami, jakie wprowadziła ustawa - Prawo oświatowe oraz ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Zgodnie z przepisem art. 363 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca
2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej zachowuje moc do czasu zakończenia kształcenia przez uczniów odpowiednio w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, a także w dotychczasowych szkołach artystycznych.

W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów w projekcie proponuje się zmiany będące konsekwencją zmian wprowadzonych ww. ustawami. W projekcie rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) dostosowanie katalogu szkół do przepisów ustawy

Katalog typów szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej został dostosowany do przepisów art. 18 ustawy - Prawo oświatowe.

2) uzupełnienie przepisów dotyczących organizacji kształcenia w klasach łączonych

Obecnie obowiązujące przepisy uzupełniono wskazaniem, że organizacja kształcenia w klasach łączonych będzie możliwa jedynie  w szkołach podstawowych, zgodnie ze  zmianami art. 96 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe.

Z danych statystycznych zebranych w Systemie Informacji Oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2016 r. wynika, że w podmiotach leczniczych funkcjonują: 22 przedszkola, 87 szkół podstawowych, 73 gimnazja i 36 licea ogólnokształcące,  natomiast w jednostkach pomocy społecznej: 8 szkół podstawowych, 7 gimnazjów i 4 szkoły przysposabiające do pracy.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie 1 września 2017 r.

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem obrad kwietniowego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Sob., 8 Kw. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka