Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Raportowanie zdarzeń medycznych w SIM od 31 lipca br.

Raportowanie zdarzeń medycznych w SIM od 31 lipca br. fotolia.pl

31 lipca br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26.06.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej.

Rozporządzenie reguluje szczegółowy zakres danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji, o którym mowa w art. 4 ustawy z 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, oraz sposób i terminy przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (SIM).

Definicja zawarta w art. 2 pkt 18 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia wskazuje, że zdarzeniem medycznym przetwarzanym w systemie informacji jest świadczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 5 pkt 40 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a więc działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania.

Sposób przekazywania informacji

Dane są przekazywane do SIM w postaci elektronicznej. Wzory formatów, w których przekazywane są informacje, opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw zdrowia.

Termin przekazywania informacji

Jak wynika z rozporządzenia przekazanie danych nastąpić powinno niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu dwóch dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia. Jedynym wyjątkiem od tak krótkiego terminu jest sytuacja, kiedy rozpoczęcie i zakończenie świadczenia nie następuje w tym samym dniu. W takim wypadku rozporządzenie przewiduje inne terminy dla danych znanych z góry oraz dla tych, jak np. wykonane świadczenia które mogą być poznane dopiero w trakcie lub po zakończeniu leczenia. Ponadto rozporządzenie przewiduje także obowiązek niezwłocznego przekazywania do SIM jakichkolwiek dodatkowych danych zdarzenia uzyskanych przez usługodawcę po złożeniu raportu.

W rozporządzeniu szczegółowo opisano także zakres przekazywanych danych.

Źródło: Sejm RP

Czw., 30 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka