Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Toczą się prace nad tzw. Tarczą 4.0. Związek Powiatów Polskich przekazał swoje uwagi

Toczą się prace nad tzw. Tarczą 4.0. Związek Powiatów Polskich przekazał swoje uwagi fotolia.pl

W związku z toczącymi się pracami nad ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, czyli tzw. Tarczą 4.0, Związek Powiatów Polskich przedstawił swoje uwagi.

Wśród głównych uwag znalazły się:

  • Wniosek o przesunięcie terminu wprowadzania pracowniczych planów kapitałowych w samorządach o rok – koszty wdrożenia ustawy o PPK w 2021 roku będą oznaczały zwiększenie wydatków po stronie budżetu państwa o 310 mln zł oraz 530 mln w jednostkach samorządu terytorialnego. Niestety zarówno w roku bieżącym, jak i przyszłym, samorządy będą mierzyć się z poważnym kryzysem finansów publicznych. Mimo to konieczne będzie podejmowanie działań mających na celu pobudzanie lokalnych gospodarek. Dochody z PIT w roku bieżącym spadły znacznie, zatem należy szukać oszczędności tam, gdzie jest to możliwe.
  • Rozszerzenie przepisu z art. 75 pkt 2 również na pracowników samorządowych szczebla powiatowego i wojewódzkiego – Aktualnie starostowie nie mają żadnych instrumentów prawnych, które pozwalałyby na tymczasowe przenoszenie pracowników samorządowych do jednostek, w których panuje zwiększone zapotrzebowanie na kadry. Natomiast problem niedoboru zatrudnienia w domach pomocy społecznej oraz powiatowych urzędach pracy jest ciągle poważny i aktualny.
  • W art. 75 skreślić pkt 6 – przepis przewiduje zmianę w art. 12b tzw. specustawy covidowej, która w ocenie ZPP jest sprzeczna z zasadami przyzwoitej legislacji. Projektowany przepis wprowadza bowiem pojęcia nieostre, jest wewnętrznie sprzeczny, występuje również sprzeczność pomiędzy regulacją zawartą w art. 12b ust 3 i ust 4. Sam ust. 4 w art. 12b również jest sformułowany nieprawidłowo, zakłada bowiem podwójne zawiadomienie osoby, niezależnie od tego czy pierwsze zawiadomienie zostało skutecznie doręczone czy nie.
  • Wprowadzenie nieoprocentowanych pożyczek dla organizacji pozarządowej – w ocenie ZPP jest to bardziej racjonalne rozwiązanie, ponieważ projektowany przepis przewiduje, że oprocentowanie mikropożyczki dla organizacji pozarządowej jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Z uwagi na mikroskopijną wysokość odsetek koszt ich naliczenia i ewentualnej egzekucji będzie wyższy niż spodziewany dochód.
  • Wniosek o wydłużenie okresu pozyskiwania zwiększonych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa z 31 grudnia 2020r. do 31 marca 2021r. - art. 15j specustawy covidowej przesunięto na 31 stycznia 2021 r. obowiązek zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Ponadto starostwie będę mieli zwiększony zakres zadań wynikający ze stosowania procedur zwolnień wprowadzonych w art. 15ja–15jc specustawy covidowej, a w konsekwencji zastosowania ulg również niższe wpływy z opłat. Pomimo procentowego zwiększenia udziału powiatów w dochodach z tyt. gospodarowania mieniem skarbu państwa, nominalnie wysokość dochodów spadnie.

Wszystkie zaproponowane przez ZPP zmiany wraz z ich dokładnym brzmieniem można zobaczyć tutaj.

Wt., 16 Czrw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Węgrzyn