Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiana ustawy o portach i przystaniach morskich przyjęta

Zmiana ustawy o portach i przystaniach morskich przyjęta fotolia.pl

Parlament przyjął ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw, której przepisy przewidują nowelizację ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137), dalej: „URJ”, co będzie miało istotny wpływ na realizację obowiązków przez organy rejestrujące. Należy mieć na względzie, że proces legislacyjny nie został jeszcze zakończony, a ww. ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta i wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Ustaw.

Poniżej wymieniono najistotniejsze zmiany przewidziane zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw.

  1. Termin wejścia w życie URJ został przesunięty o siedem miesięcy, z dnia 1 stycznia 2020 r. na dzień 1 sierpnia 2020 r.
  2. Nie zostanie wprowadzone oznakowanie kontrolne kadłuba jednostek pływających niepodlegających obowiązkowemu oznakowaniu zgodnie z przepisami dyrektywy 2013/53/UE, zwanej „dyrektywą RCD”. Jednostki, którym producent nie nadał numeru identyfikacyjnego (HIN, CIN, WIN) i nie oznakował kadłuba, będą miały nadawany indywidualny numer identyfikacyjny (INI), ale nie będą dodatkowo oznakowywane. Zmiana ta oznaczać będzie:
  3. zniesienie obowiązku składania wniosku o wydanie oznakowania kontrolnego przez właściciela,
  4. zniesienie opłaty za wydanie oznakowania,
  5. organ rejestrujący nie będzie wydawał oznakowania kontrolnego,
  6. zniesienie obowiązku oznakowania jednostki pływającej za pomocą oznakowania kontrolnego i kar za niedopełnienie tego obowiązku.
  7. Wyłączenie z obowiązku rejestracji jachtów oraz jednostek pływających używanych do amatorskiego połowu ryb, których długość wynosi równo 7,5 m lub o mocy napędu mechanicznego wynoszącego równo 15 kW.
  8. Wydłużenie okresu przejściowego w odniesieniu do jachtów żaglowych eksploatowanych na wodach śródlądowych, które dotychczas nie podlegały obowiązkowi rejestracji oraz wszystkich jachtów, które dotychczas nie podlegały obowiązkowi przeglądów technicznych.

Zmiany dotyczące rezygnacji z wprowadzenia oznakowania kontrolnego przełożyły się na konieczność wydania nowych aktów wykonawczych ze zmienionych delegacji ustawowych, w związku z powyższym w najbliższych dniach MGMiŻŚ przygotuje i roześle do konsultacji publicznych projekty aktów wykonawczych uwzgledniające omówione powyżej zmiany ustawowe.

Natomiast zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw, dokument rejestracyjny jachtu albo innej jednostki pływającej o długości do 24 m będzie należał do dokumentów kategorii pierwszej, w rozumieniu ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53 i 1091), dalej: „UDP”. Oznacza to, że producentem dokumentów rejestracyjnych, zgodnie z przepisami UDP będzie PWPW S.A. Na podstawie art. 17 UDP zawarta zostanie umowa pomiędzy MGMiŻŚ a PWPW S.A., w której ustalona zostanie m.in. cena blankietu dokumentu. Projekt umowy zostanie z Państwem skonsultowany po wstępnym uzgodnieniu przez strony umowy. Po jej podpisaniu niezbędne będzie zawarcie przez każdy organ rejestrujący umowy z producentem, która będzie podstawą realizacji zamówień na dokumenty.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie realizuje zadanie polegające na budowie i wdrożeniu systemu teleinformatycznego na potrzeby procesu rejestracji – REJA24. Na IV kwartał 2019 r. planowane są szkolenia dla pracowników organów rejestrujących z zakresu obsługi nowego systemu, jego funkcjonalności oraz interfejsu użytkownika.

Źródło: MGMiŻŚ

Czw., 22 Sp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska