Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Odszkodowania za powikłania poszczepionkowe

Odszkodowania za powikłania poszczepionkowe fotolia.pl

Kukiz 15 skierował do Sejmu projekt ustawy przewidujący wprowadzenie systemu odszkodowawczego dla osób, które doznały powikłań poszczepiennych.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że szczepionki są obecnie najskuteczniejszą metodą zapobiegania chorobom zakaźnym, a  powikłania poszczepienne, bądź też niepożądane odczyny poszczepienne towarzyszą im od początku pojawienia się ich w praktyce medycznej. Na przestrzeni ostatnich lat trwa spór o kształt programu szczepień obowiązkowych w Polsce. Bez względu na jego ostateczny kształt i wynik konfliktu pomiędzy zwolennikami rozbudowy programu szczepień obowiązkowych, a ich przeciwnikami, konieczna jest budowa systemu odszkodowawczego w związku z wystąpieniem powikłań poszczepiennych.

Projekt przewiduje dodanie w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta rozdziału, w którym zostały uregulowane zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku powikłań poszczepiennych. W myśl proponowanych przepisów odszkodowanie przysługiwać będzie każdej osobie, która w wyniku obowiązkowego szczepienia ochronnego bądź zalecanego szczepienia ochronnego, doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia utrzymującego się przez co najmniej 14 dni. Wniosek ma być składany do przewidzianej w projekcie wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o powikłaniach poszczepiennych. Komisja składać ma się z 12 członków posiadających co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych, którzy wykonują zawód medyczny przez okres co najmniej 5 lat albo posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych, którzy posiadają wiedzę w zakresie praw pacjenta oraz korzystają z pełni praw publicznych oraz 2 członków reprezentujących organizacje społeczne działające na terenie województwa na rzecz praw pacjenta.

W celu zapewnienia finansowania powstałych w wyniku powikłań poszczepiennych szkód, projekt przewiduje utworzenie Funduszu Odszkodowawczego. Jego dysponentem będzie minister właściwy do spraw zdrowia. Środki Funduszu będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań i zadośćuczynienia za powikłania poszczepienne, na pokrycie kosztów Funduszu oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania wojewódzkich komisji do spraw orzekania o powikłaniach poszczepiennych. Przychody Funduszu będą pochodzić przede wszystkim z wpłat dokonywanych przez podmioty, które zawarły umowę na dostawę szczepionek do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych w wysokości 0,7% wartości brutto umowy.

Źródło: www.sejm.gov.pl  

Sob., 17 Sp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel