Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W Sejmie o dostępności budynków i wzmocnieniu nadzoru budowlanego

W Sejmie o dostępności budynków i wzmocnieniu nadzoru budowlanego fotolia.pl

16 lipca 2019 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury. W porządku obrad znalazły się dwa punkty: 1) przyjęcie dezyderatu w sprawie wzmocnienia organizacyjnego i finansowego powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego; 2) pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wzmocnienie nadzoru budowlanego

Dezyderat skierowany jest do Prezesa Rady Ministrów. Powstał na kanwie posiedzenia Komisji w dniu 11 września 2018 roku, na którym to była przedstawiana informacja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na temat działalności powiatowych inspektorów. W dezyderacie podnoszona jest m.in. problematyka trudnych obowiązków pracowników nadzoru budowlanego – np. z uwagi na konieczność zachowania gotowości do pracy przez całą dobę. Wniosek jest następujący: potrzeba wzrostu wynagrodzeń pracowników obecnie zatrudnionych w PINB-ach oraz zatrudnienia dodatkowo prawie 900 osób. W związku z tym dla wszystkich jednostek nadzoru budowlanego należałoby przeznaczyć środki w wysokości 150 mln złotych.

Dostępność

Przypomnijmy, że pierwotna wersja projektu była skierowana do prac w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Ostateczna wersja – tj. po konsultacjach i uzgodnieniach – już tej drogi nie przeszła, stąd też trudno mówić o pełnym włączeniu wszystkich interesariuszy do prac nad tym projektem. Jednakże ostateczna wersja przyjęła kształt lepszy aniżeli ten z pierwotnego projektu – wyeliminowano np. obowiązek obowiązkowej certyfikacji dla podmiotów publicznych.

Na posiedzeniu Komisji w toku dyskusji padały bardzo różne głosy: od rozczarowania do podziękowań za przygotowanie projektu tej regulacji. Przedstawiciel ZPP poruszył wątek koordynatorów ds. dostępności (art. 14 ustawy). Projekt zakłada, że każdy organ będzie musiał takowego koordynatora wyznaczyć. Pojawia się w związku z tym pytanie, czy nie lepiej byłoby, gdyby poszczególne osoby w urzędzie odpowiedzialne za konkretne obszary działania zajmowały się tymi obowiązkami. Ponadto w art. 14 ust. 4 zawarto regulację mówiącą o tym, iż w sądach powszechnych i powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury – mając na uwadze ich strukturę organizacyjną – możliwe jest wyznaczenie wspólnego koordynatora do spraw dostępności, dla więcej niż jednego sądu lub więcej niż jednej jednostki organizacyjnej prokuratury, na podstawie odrębnego porozumienia. Stąd też przedstawiciel ZPP wniósł o to, aby rozważyć analogiczną możliwość dla jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności tych niewielkich. Za „zasygnalizowanie ciekawego problemu” uznał tę kwestię Przewodniczący Komisji, Poseł Jerzy Polaczek.

W odpowiedzi Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak z resortu inwestycji i rozwoju odniosła się tylko do drugiego wątku sygnalizowanego przez ZPP. Stwierdziła, że koordynator będzie powoływany tylko w organach władzy publicznej – stąd też ma być odpowiedzialny za urząd i pozostałe jednostki organizacyjne. Według Pani Wiceminister w odniesieniu do sądów i prokuratur chodzi o przypadki, w których takie jednostki mieszczą się w jednym budynku. Trzeba jednak zaznaczyć, że z przepisu art. 14 ust. 4 kompletnie to nie wynika.

Prace parlamentarne nad projektem trwają. Ich przebieg można śledzić tutaj.

Czw., 18 Lp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel