Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dostępność Plus - zapowiedź zmian legislacyjnych

Dostępność Plus - zapowiedź zmian legislacyjnych fotolia.pl

7 listopada br. odbyło się posiedzenie sejmowej komisji infrastruktury, przedmiotem którego było przedstawienie Informacji Ministra Inwestycji i Rozwoju na temat rządowego programu „Dostępność Plus 2018-2025”, ze szczególnym uwzględnieniem działań i wyzwań w obszarze dostępności architektoniczno – budowlanej oraz transportowej. Jak poinformował przedstawiciel rządu, program wychodzi naprzeciw potrzebom społecznym, w tym w zakresie architektury i budownictwa (tam gdzie mówimy np. o problemie „więźniów czwartego piętra”) oraz transportu i miejsc obsługi podróżnych. Obejmuje również inne obszary m.in. edukacji, służby zdrowia, cyfryzacji.

Budownictwo i mieszkalnictwo

W obszarze budownictwa i mieszkalnictwa, w ramach programu Dostępność Plus zmieniono tzw. specustawę mieszkaniową. Wprowadziła ona korzystne dla osób starszych, niewidomych, niedowidzących, niesłyszących zmiany w Prawie budowlanym – usprawnienia mają dotyczyć budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej.

Jak podał przedstawiciel rządu, w 2019 roku planuje się zmianę przepisów dot. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowelizacja obejmie kwestie takie jak umieszczanie wind w budynkach mieszkaniowych, propagowanie rozwiązań bezprogowych, zmianę szerokości korytarzy i wejść, dostosowanie kolorystyki niektórych pomieszczeń/korytarzy dla osób niedowidzących (tam gdzie zostanie uznane to za konieczne).

Ponadto, zapowiedziano wdrożenie tzw. ustawy „Dostępność plus”, która ma nakładać szereg obowiązków na podmioty publiczne (nie tylko organy) np. biblioteki publiczne, stadiony, obiekty sportowe, w tym z zakresu budownictwa i mieszkalnictwa. Jak poinformował przedstawiciel ministerstwa, celem ustawy jest, by np. osoba niewidoma mogła korzystać z usług oferowanych przez ww. podmioty z psem przewodnikiem, wprowadzenie map tyflograficznych i rozwiązań informatycznych dla osób niewidomych i niedowidzących, informacje w języku migowym dla osób głuchych i niedosłyszących. Ustawa jest obecnie na etapie konsultacji wewnątrzresortowych, niebawem trafi do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

W obszarze edukacji i szkoleń związanych z wyżej wymienionymi przedsięwzięciami, planowane jest m.in. wdrożenie mechanizmów ułatwiających w praktyce montaż dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych poprzez dobudowanie szybów windowych. Jest prowadzone postepowanie na opracowanie ekspertyzy dot. aspektów technicznych i finansowych takiego przedsięwzięcia.

W ramach sprawnego wdrożenia wszystkich zapowiedzianych zmian, Ministerstwo przewidziało cykl szkoleń dla urzędników którzy będą zajmowali się realizacją tych przedsięwzięć (w tym pracowników PINB i starostw powiatowych).

Inne zmiany

Dodatkowo, strona rządowa zaplanowała szeroko zakrojone działania związane z poprawą dostępności transportu kolejowego – w tym modernizację i remonty dworców kolejowych tak, by przystosować je do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

Zapowiedziano również zmiany w przepisach dot. zamówień publicznych. Ministerstwo planuje wprowadzenie zapisów, zgodnie z którymi każdy zamawiający będzie zobowiązany do przeanalizowania i rozważenia wprowadzenia takich kryteriów wyboru ofert, by spełniały postulaty dostępności. Do tej pory było to zalecenie, jednak być może zasadne jest, by w niektórych przypadkach było to kryterium obligatoryjne.

Pt., 9 Lst. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka