Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Większa pomoc dla niepełnosprawnych kandydatów na kierowców?

Większa pomoc dla niepełnosprawnych kandydatów na kierowców? fotolia.pl

Senat zajmie się inicjatywą legislacyjną, która dotyczy zmiany ustawy o kierujących pojazdami. Celem ustawy jest pomoc w nabyciu pojazdu przystosowanego do kierowania przez osobę niepełnosprawną, jak również pomoc w przystosowaniu już posiadanego pojazdu (poprzez montaż odpowiedniego oprzyrządowania) do potrzeb osoby niepełnosprawnej, która podejmuje wysiłki na rzecz uzyskania prawa jazdy z zamiarem uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym.

Omawiana sytuacja dotyczy przypadków, w których na wyposażeniu wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego przeprowadzających egzaminy na prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych nie znajdują się odpowiednio przystosowane pojazdy. Intencje projektodawcy zostały częściowo ujęte w przyjętej i podpisanej przez Prezydenta RP ustawie z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która ułatwia osobom niepełnosprawnym uzyskanie prawa jazdy poprzez zwolnienie tych osób z opłaty za część praktyczną egzaminu państwowego w sytuacji, gdy egzamin jest przeprowadzany w pojeździe osoby niepełnosprawnej przystosowanym dla niej oraz która tworzy bazę pojazdów przystosowanych do osób niepełnosprawnych, przy użyciu których można prowadzić egzamin na prawo jazdy. Jednakże w ocenie autora projektu, to nie rozwiązuje problemu dostępności do egzaminu, bowiem ilość tego rodzaju pojazdów zawsze będzie niewystarczająca, gdyż występujące rodzaje i stopnie niepełnosprawności wymagają odmiennych rozwiązań technicznych zastosowanych w aucie, których zapewnienie przekracza możliwości finansowe poszczególnych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

Należy przy tym zwrócić uwagę, iż w przeszłości tego rodzaju pomoc była realizowana w drodze programów pod nazwą: „Sprawny dojazd” czy „Peugeot dla niepełnosprawnych”. Niemniej jednak, ich wadą były ograniczenia terminowe oraz zasada, że o zakwalifikowaniu się do programu decydowała kolejność składania wniosków, a ponadto zakwalifikować się mogły jedynie osoby niepełnosprawne już posiadające prawo jazdy. Mając na uwadze powyższe, autor ustawy chce wyjść naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych i proponuje, aby obok obowiązujących zwolnień z opłaty egzaminacyjnej, wprowadzić dodatkowo uprawnienie do uzyskania dofinansowania na zakup lub dostosowanie pojazdu do korzystania przez osobę niepełnosprawną poprzez wyposażenie takiego pojazdu w niezbędne oprzyrządowanie.

Projektowane dofinansowanie obejmuje przy tym zarówno zakup pojazdu mechanicznego (przystosowanego lub mającego być przystosowanym) na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Przystosowanie pojazdu do potrzeb osoby niepełnosprawnej obejmuje zarówno dostosowanie pojazdu od strony technicznej (w tym wyposażenie w przyrządy dla egzaminatora), jak również jego certyfikację. Takie rozwiązanie jest szczególnie istotne dla osób niepełnosprawnych, z uwagi na wysokie koszty i związany z tym znaczny stopień trudności w uzyskaniu uprawnień do poruszania się pojazdem mechanicznym. Przewiduje się również, że realizatorem systemu dofinansowania będzie Minister Infrastruktury, którego zadania powiązane są z ruchem drogowym, w tym z certyfikacją pojazdów mechanicznych. Autor projektu szacuje, że wielkość pomocy będzie regulowana stanem budżetu ustalonym przez Ministra Infrastruktury.

Przyjmuje się, że rocznie z tego rodzaju pomocy skorzysta około 1.000 osób niepełnosprawnych. Warunkiem koniecznym jest zgromadzenie przez osobę ubiegającą się o dofinansowanie kwoty stanowiącej równowartość 25% ceny zakup pojazdu lub ceny przystosowania pojazdu mechanicznego do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Sob., 26 Mj. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk