Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nie będzie opłaty za parkowanie w sobotę. Senatorowie jednomyślni

Nie będzie opłaty za parkowanie w sobotę. Senatorowie jednomyślni fotolia.pl

Senatorowie przedstawili projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych, który ma w swoim założeniu jednoznacznie przesądzić o możliwościach poboru opłat za parkowanie w sobotę. W polskim systemie prawa nie ma legalnej definicji dnia roboczego, co w przeszłości skutkowało szeregiem wątpliwości na gruncie rożnych jego gałęzi. Niejednolite było również orzecznictwo sądów administracyjnych orzekających w sprawach ze skarg na uchwały rad gmin ustalających strefy płatnego parkowania.

Na przykład, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 3 września 2015 r. (sygn. akt. SA/Bk 397/15) uznał sobotę za dzień roboczy w rozumieniu art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych.

Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 2 czerwca 2015 r. (sygn. akt II SA/Op 143/15) stwierdził, że dla potrzeb ustawy o drogach publicznych sobota powinna być traktowana na równi z dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 kwietnia 2016 r. (sygn. akt I OSK 3507/15) dotyczącym strefy płatnego parkowania w soboty uznał, że sobota powinna być traktowana na równi z dniami ustawowo wolnymi od pracy. NSA stwierdził, że upoważnienie ustawowe do ustanowienia aktu prawa miejscowego (a taki charakter ma uchwała rady gminy o ustanowieniu strefy płatnego parkowania) musi być wyraźne i nie może się opierać na domniemaniu. Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy stanowi, że dniami wolnymi od pracy są wymienione enumeratywnie dni świąteczne oraz niedziele. Nie oznacza to jednak domniemania, że wszystkie soboty są dniami roboczymi. Uwzględniając ostatni wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, w projekcie ustawy zaproponowano zmianę art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych w ten sposób, aby – 3 – jednoznacznie przesądzić, iż opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania pobiera się w określone dni, z wyjątkiem sobót oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.

Senatorowie jednomyślnie poparli w ostatnim czasie przedstawiony projekt, mimo że strona samorządowa podnosiła uzasadnione argumenty wobec zastosowania pewnych kryteriów dotyczących możliwości kreowania opłaty za parkowanie również w dni wolne od pracy w szczególności w miejscowościach turystycznych.

Sob., 22 Kw. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk