Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Umorzenie postępowania administracyjnego 3 lata od zawieszenia?

Umorzenie postępowania administracyjnego 3 lata od zawieszenia? fotolia.pl

W projekcie nowelizacji ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, który został przygotowany jako propozycja poselska, główną zmianą jest nadanie organowi administracji publicznej prawa do umorzenia zawieszonego postępowania w wypadku śmierci strony, jej przedstawiciela ustawowego lub utraty przez stronę lub przedstawiciela ustawowego zdolności do czynności prawnych.

Projekt ustawy przewiduje rozszerzenia możliwości umorzenia postępowania po upływie 3-letniego okresu zawieszenia postępowania także w przypadku zaistnienia innych przesłanek obligatoryjnego zawieszenia postępowania. Proponowany w ustawie okres trzech lat na usunięcie przeszkody, jaką jest brak możliwości ustalenia spadkobierców, jest okresem wystarczająco długim do uzyskania postanowienia o nabyciu spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia albo tez wezwania do udziału w postępowaniu uprzednio ustalonych spadkobierców.

Proponowanym warunkiem ograniczającym stosowanie instytucji umorzenia postępowania administracyjnego jest wykazanie przez organ administracji publicznej braku zagrożenia dla uzasadnionego interesu stron lub dla interesu społecznego. Ocena dokonywana byłaby każdorazowo przez organ administracji publicznej i podlegałaby kontroli instancyjnej i sądowo administracyjnej.

Analogiczna regulacja zawarta jest w przepisie 182 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym: Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w art. 177 §1 pkt 5 i 6, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu. Ponadto sąd umorzy postępowanie w razie stwierdzenia braku następcy prawnego strony, która utraciła zdolność sądową, a w każdym razie po upływie roku od daty postanowienia o zawieszeniu z tej przyczyny. Sąd także umorzy postępowanie w razie śmierci strony po upływie lat pięciu od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania z tej przyczyny.

Pt., 14 Kw. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk