Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Niższe podatki od gruntu w obwodzie łowieckim?

Niższe podatki od gruntu w obwodzie łowieckim? fotolia.pl
Posłowie (PSL) zaproponowali nowelizację ustawy Prawo łowieckie. Projekt przewiduje m.in. obniżkę należnych gminie podatków od gruntu leżącego w wyznaczonym obwodzie łowieckim. Autorzy przyznają, że wprowadzenie przepisów ograniczy dochody gmin. Ale ich zdaniem nieznacznie.
 
Punktem wyjścia dla projektu był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 r., jako odpowiedź na pytanie prawne NSA dot. utworzenia obwodu łowieckiego obejmującego nieruchomość prywatną wbrew woli właściciela nieruchomości. Trybunał orzekł, że ustawowe upoważnienie do objęcia nieruchomości reżimem obwodu łowieckiego bez zapewnienia odpowiednich środków ochrony praw właściciela tej nieruchomości, jest niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. TK zauważył, że obowiązujące przepisy prawa łowieckiego nie przewidują wystarczających, z punktu widzenia standardu konstytucyjnego, środków umożliwiających właścicielowi nieruchomości, objętej granicami obwodu łowieckiego, ochronę jego interesów prawnych. Trybunał wskazał, że w prawie łowieckim ustawodawca nie ustanowił żadnych norm, które przyznawałyby właścicielom nieruchomości gruntowych jakiekolwiek kompetencje opiniodawcze czy uzgodnieniowe w procesie tworzenia lub zmiany granic obwodu łowieckiego, nie przewidział także żadnych instrumentów pozwalających na wyłączenie nieruchomości spod reżimu obwodu łowieckiego.
 
Rząd: projekt nakłada na gminy nowe obowiązki i jedocześnie obniża ich dochody 
 
Zgłoszony przez posłów projekt przewiduje zmianę procedury tworzenia obwodów łowieckich z czynnym udziałem właścicieli nieruchomości, już na etapie tworzenia projektu. W opinii do projektu rząd zaproponował zawieszenie prac nad projektem poselskim ze względu na przygotowanie projektu rządowego. Jak przekazała na posiedzeniu sejmowej komisji samorządu 5 lutego przedstawicielka resortu środowiska, projekt rządowy ma wpłynąć do Sejmu na początku marca. W stanowisku rząd zwrócił uwagę, że projekt poselski nakłada na wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) obowiązek podania do publicznej wiadomości projektu rocznego planu łowieckiego oraz zebrania uwag podmiotów mających nieruchomości gruntowe w obwodzie łowieckim, którego plan dotyczy. Oznacza to nałożenie na gminy dodatkowych obowiązków. Jednocześnie obniżeniu miałyby ulec należne gminie podatki (rolny, leśny i od nieruchomości (wskutek zmian w poszczególnych ustawach) o wartość ustalonego dla danej gminy czynszu dzierżawnego w przeliczeniu na 1 ha. W opinii rządu oznacza to nałożenie na gminy nowych obowiązków z równoczesnym zmniejszeniem ich dochodów.  
 
Decyzja komisji samorządu: opiniujemy pozytywnie, a potem sie zobaczy
 
Na posiedzeniu komisji, po wypowiedzi przedstawiciela ministra środowiska dyskusji nie było. Prowadzący posiedzenie, wiceprzewodniczący Waldy Dzikowski skomentował projekt poselski, że owszem nie wyczerpuje on wszystkich uwag Trybunału, ale jednocześnie zaproponował, by jednak zaopiniować go pozytywnie. Dodał, że z pewnością oba projekty „spotkają się” ponownie na ponownych obradach komisji.
Czw., 5 Lt. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża