Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Sierpniowy Zespół Edukacji KWRiST

Sierpniowy Zespół Edukacji KWRiST fotolia.pl

Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST obradował stacjonarnie 25 sierpnia br. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zespół pozytywnie zaopiniował następujące dokumenty:

  1. Wniosek Ministerstwa Infrastruktury o wpisanie kwalifikacji „serwisowanie opon pojazdów silnikowych” do rozporządzenia MEN, jako kwalifikacji w zakresie dodatkowych umiejętności zawodowych w zawodzie technik pojazdów samochodowych
  2. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego „CAMERIMAGE”
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą w Warszawie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli szkół za granicą.

Ze względu na trwające prace nad uwagami, na kolejne posiedzenie Zespołu przesunięto następujące akty prawne:

  1. Projekt dokumentu Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część szczegółowa)
  2. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 2030.

Opinię negatywną otrzymał projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Strona samorządowa nie jest przeciwna podniesieniu stawki minimalnej ale opinia wynika z faktu, że skutki finansowe będą wyższe niż przedstawione przez projektodawców.

W sprawach różnych strona samorządowa po raz kolejny podniosła temat zawieszenia stosowania art. 30a ustawy – Karta Nauczyciela w roku 2021. Jak wyjaśniła Minister Machałek temat był w resorcie długo dyskutowany, jednak uznano, ze jest to rozwiązanie systemowe, wynikające z ustawy – Karta Nauczyciela i decyzje w tym względzie mógłby podjąć Sejm. Przyjęcie propozycji samorządów, nauczyciele mogliby odebrać jako wyłom, dlatego Minister Machałek zauważyła, że prace nad wynagradzaniem nauczycieli będą prowadzone i zapewne wtedy ten temat zostanie poruszony.

Dodatkowo przedstawiciel resortu edukacji przekazał informację, że Główny Inspektor Sanitarny zapewnił, że zdejmie obostrzenia dotyczące metrażu w przedszkolach.

Strona samorządowa odniosła się także do pięciu rozporządzeń podpisanych przez Ministra Edukacji Narodowej 12 sierpnia br. Podczas lipcowego Zespołu przedstawicielka ZPP została zapewniona przez Ministra Kopcia, że projekty rozporządzeń dotyczących organizowania roku szkolnego od 1 września br. zostaną skonsultowane ze stroną samorządową Zespołu podczas sierpniowego spotkania. Tak się niestety nie stało. Przedstawiciele samorządów podnieśli to zagadnienie, jednak jak wskazała Minister Machałek resort miał bardzo dużo pracy więc nie było czasu na to, aby przedyskutować każde postanowienie rozporządzeń. Jak jednak wskazała, MEN jest gotowy na modyfikacje przedmiotowych rozporządzeń jeżeli tylko okaże się, że gdzieś pojawi się błąd. Zaapelowała, aby poczekać jak te rozporządzenia będą funkcjonowały w praktyce.

Czw., 27 Sp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka