Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowe rozporządzenie ws. projektu budowlanego – jest projekt. ZPP zbiera uwagi

Nowe rozporządzenie ws. projektu budowlanego – jest projekt. ZPP zbiera uwagi fotolia.pl

Do konsultacji publicznych skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Związek Powiatów Polskich do 16 czerwca 2020 r. zbiera uwagi do tego projektu – ankieta dostępna jest tutaj.

Dlaczego nowe rozporządzenie?                                                                                                                     

Wydanie nowego rozporządzenia związane jest z nowelizacją ustawy – Prawo budowlane z dnia 13 lutego 2020 roku, która wprowadzi podział projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Pierwsze dwie części, tj. projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany będą zatwierdzane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej na etapie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Pozostała część projektu budowlanego – czyli projekt techniczny – będzie przekazywana odpowiedniemu organowi nadzoru budowlanego na późniejszym etapie procesu inwestycyjno-budowlanego. Konieczność wydania nowego rozporządzenia określającego szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, wynika również ze zmian w Prawie budowlanym wprowadzonych na mocy ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Części składowe rozporządzenia

W związku z wprowadzonym podziałem projektu budowlanego, rozporządzenie zostało podzielone na pięć rozdziałów: dwa pierwsze odnoszą się do wymagań dotyczących wszystkich części projektu budowlanego, a trzy kolejne do wymagań, które dotyczą zakresu projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego. Ponadto w załączniku zamieszczono wykaz Polskich Norm powołanych w przepisach przedmiotowego rozporządzenia.

Przepisy przejściowe

Projektowane rozporządzenie rozwiązania przejściowe zawiera w § 26. Po pierwsze – według proponowanego § 26 ust. 1 – w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgłoszenia budowy będzie mógł dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów w brzmieniu dotychczasowym. Po drugie do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego oraz do zgłoszenia budowy z projektem budowlanym, złożonego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zastosowanie mają znaleźć przepisy dotychczasowe (§ 26 ust. 2). Ponadto do postępowań legalizacyjnych i naprawczych niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, w przypadku konieczności sporządzenia projektu budowlanego zamiennego – w świetle § 26 ust. 3 projektu – stosowane mają być przepisy dotychczasowe.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 19 września 2020 roku – czyli w dniu wejścia w życie nowelizacji Prawa budowlanego.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

Śr., 10 Czrw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel