Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Centralna Informacja Emerytalna - projekt ustawy

Centralna Informacja Emerytalna - projekt ustawy fotolia.pl

Do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego wpłynął projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej.

Jak wskazano w uzasadnieniu, zmiany koncepcji systemu zabezpieczenia społecznego na okres po zakończeniu kariery zawodowej oraz powoływanie do życia nowych produktów oszczędnościowych, reformy i przekształcenia w OFE – spowodowało, że Polacy nie mają poczucia komfortu panowania nad całością swoich oszczędności gromadzonych z myślą o przyszłości. Co prawda instytucje finansowe i ZUS dostarczają informacji o stanie kont, udostępniają także internetowo możliwość sprawdzania stanu rachunków, ale jest to wiedza rozproszona, trzeba pamiętać kilka loginów i haseł, by mieć tam wgląd, różna jest także forma prezentacji tych danych. Nie ma jednego, spójnego, docelowego miejsca gdzie taką informację można całościowo uzyskać, bez konieczności zwracania się do wielu instytucji.

Dlatego też, zaprojektowano rozwiązanie polegające na utworzeniu w systemie teleinformatycznym Centralnej Informacji Emerytalnej. Za pomocą strony internetowej i aplikacji mobilnej CIE nastąpi także elektronizacja kontaktów pomiędzy instytucjami systemu emerytalnego a ubezpieczonymi i oszczędzającymi. Zebranie w jednym miejscu informacji o całym systemie pozwoli na lepsze administrowanie nim, a także zapewnienie przejrzystości tej części rynku finansowego. W efekcie zwiększy się konkurencyjność tego rynku, z korzyścią dla oszczędzających. Temu celowi będą służyły ewidencje prowadzone w ramach CIE.

Tworzeniem CIE zajmie się Polski Fundusz Rozwoju. W ocenie wnioskodawców to instytucja, która posiada kompetencje do budowy CIE, ponieważ:

  • jest spółką Skarbu Państwa oferującą instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób prywatnych, która inwestuje w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy Państwa,
  • ściśle współpracuje z innymi instytucjami rozwoju tj. Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Agencją Rozwoju Przemysłu, Korporacją Ubezpieczeń i Kredytów Eksportowych, Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, w celu realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
  • posiada ona zarówno unikalny status jak i doświadczenie. Jako spółka Skarbu Państwa realizująca misję publiczną PFR jest instytucją, której z definicji łatwiej kooperować z publicznymi ubezpieczycielami (ZUS, KRUS) oraz jednostkami administracji, które będą współpracować przy budowie CIE (Ministerstwo Cyfryzacji czy Ministerstwo Finansów),
  • łatwo będzie jej współpracować z instytucjami finansowymi, prowadzącymi rachunki oszczędnościowe (IKE, IKZE, PPK) swoich klientów.
  • ma doświadczenie związane z wdrażanym przez Fundusz od końca 2019 r. programem Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Projekt ustawy o CIE będzie opiniowany przez Zespół Zdrowia i Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST.

Pt., 11 Prn. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka