Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ocena nauczycieli szkół artystycznych bez kryteriów i uwzględniania dorobku

Ocena nauczycieli szkół artystycznych bez kryteriów i uwzględniania dorobku fotolia.pl

Resort kultury przygotował projekt nowego rozporządzenia w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego. Podstawą wydania nowej regulacji wykonawczej jest nowa treść artykułu 6a Karty Nauczyciela, wchodząca w życie 1 września br, wprowadzona nowelizacją ustawy z 13 czerwca br.

Wprowadzone w czerwcu zmiany polegają m.in. na rezygnacji określania, w drodze rozporządzenia, szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela oraz rozdzielenia oceny pracy nauczyciela od jego awansu zawodowego. Ocena pracy nauczyciela nie będzie uwzględniała dorobku zawodowego za okres stażu. To konsekwencje systemowych zmian wprowadzonych w wyniku porozumienia rządu z nauczycielską Solidarnością.

W przypadku dokonywania oceny pracy z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców, dyrektor szkoły miałby niezwłocznie, pisemnie powiadomić nauczyciela o wszczęciu procedury dokonywania oceny jego pracy. Zasięgane przez dyrektora szkoły opinie samorządu uczniowskiego, doradcy metodycznego, innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego oraz opiekuna naukowo-dydaktycznego na temat pracy nauczyciela mają być wyrażane na piśmie i zawierają uzasadnienie. Pozostałe przepisy regulują tryb odwoławczy i zawartość karty oceny. Projekt będzie opiniowany przez zespół ds. edukacji, kultury i sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Sob., 24 Sp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża