Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej

Zmiany programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej fotolia.pl

Do uzgodnienia w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego trafił projekt zmian w uchwale Rady Ministrów przyjmującej Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej. Korekty przygotował resort przedsiębiorczości chcąc dostosować treści programu do Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Jak czytamy w uzasadnieniu zmian, beneficjentami programu były do tej pory głównie duże, zagraniczne przedsiębiorstwa. Polskie firmy niemal nie korzystały z pomocy publicznej w ramach programu.

Przyczyną takiej sytuacji według resortu były zbyt wysokie progi wspieranych inwestycji. Mieściły się one zazwyczaj poza zasięgiem małych i średnich przedsiębiorstw. Polskie projekty inwestycji, również innowacyjnych, były odrzucane głównie ze względu na niespełnianie kryterium zatrudnienia. Jak przyznaje resort gospodarki, w konsekwencji wspierane inwestycje lokalizowane były głównie poza obszarami zagrożonymi wykluczeniem – miastami średnimi tracącymi funkcje społeczno-gospodarcze czy powiatami o wysokiej stopie bezrobocia.

Zmiany

Z powyższego względu w treści programu zredefiniowano typy wspieranych inwestycji. Podzielone zostały na: strategiczne, innowacyjne, Centra zaawansowanych usług biznesowych, Centra doskonałości procesów biznesowych, Centra wysokozaawansowanych usług. Obniżenie warunków wstępnych dla inwestycji pozwoli na ubieganie się o grant także innowacyjnym polskim MŚP. Po drugie, zmienione zostały kryteria oceny inwestycji. Obok ilościowych wprowadzono kryteria jakościowe związane z oceną zgodności projektu inwestycyjnego z SOR, a także związane z lokalizacją - w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Ma to umożliwić wyrównywanie międzyregionalnej luki rozwojowej. Trzecią zmiana jest rozszerzenie wsparcia o koszty szkoleń pracowników. Do koordynowania procesu wyznaczono Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Umowy zawierane z inwestorami mają zawierać konsekwencje niedotrzymania zobowiązań. Utrzymano obowiązek do przekazywania przez beneficjentów rocznej informacji o dokonanych w okresie sprawozdawczym płatnościach z tytułu podatków CIT, PIT, VAT oraz podatku od nieruchomości.

Program dla kapitału

Głównym celem Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej, zgodnie z SOR, jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy małe, średnie i duże. Realizacji celu głównego mają służyć cele szczegółowe: zwiększanie udziału innowacyjnych inwestycji stosujących nowoczesne technologie; tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy; pomnażanie polskiego kapitału poprzez inwestycje; stymulacja innowacyjności w polskich MŚP; wyrównywanie międzyregionalnej luki rozwojowej.

Czw., 15 Sp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża