Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Program „Kolej plus”

Program „Kolej plus” fotolia.pl

Do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw. Minister Infrastruktury chce wsparcia rozwoju i rewitalizacji linii kolejowych, przede wszystkim o znaczeniu lokalnym. 

Program Kolej Plus składa się z kilku segmentów. Segment inwestycyjny ma polegać na doprowadzeniu kolei do miast i miasteczek, do których do tej pory nie dojeżdżały pociągi. Komponent prawny to plan stworzenia przepisów umożliwiających stawanie się kolei bardziej przyjaznej pasażerowi.

Projektowane zmiany wprowadzają mechanizmy prawne, które m.in.:

  • upraszczają procedurę uzyskiwania zapewnienia finansowania inwestycji kolejowych ze środków publicznych,
  • stwarzają zachęty dla samorządów województw do rozwijania lokalnych połączeń kolejowych poza granice sąsiedniego województwa. Wpłynie to pozytywnie na mobilność osób, które będą chciały dotrzeć do miasta pełniącego funkcję centrum życia społecznego, zawodowego i kulturalnego dla danego subregionu, a które znajduje się w województwie sąsiednim,
  • umożliwiają przeznaczenie środków Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych,
  • umożliwiają samorządom województw realizację przewozów kolejowych dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa,
  • eliminują dotychczasowy brak kontroli formalnej nad likwidacją linii kolejowych przez przywrócenie wymogu uzyskania zgody właściwego ministra,
  • wprowadzają możliwość użyczenia jednostkom samorządu terytorialnego gruntów pozostałych po zlikwidowanych liniach kolejowych lub bocznicach wraz z zabudowaną infrastrukturą na cele transportowe,
  • pozwalają na oddanie zabytkowego mienia PKP lub PKP Polskie Linie Kolejowe do korzystania, w tym nieodpłatnego, na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną oraz status organizacji pożytku publicznego, w celu sprawowania opieki nad zabytkami, będącymi wytworami techniki kolejowej.

Źródło: MI

Czw., 23 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek