Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowe standardy kształcenia ratowników medycznych

Nowe standardy kształcenia ratowników medycznych fotolia.pl

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkodnictwa Wyższego w sprawie  standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. Zawód ratownika medycznego jest zawodem zaufania publicznego, którego przedstawiciele czynnie uczestniczą w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Dla właściwego przygotowania przyszłych kadr medycznych, istotne jest, aby kształcenie przygotowujące do wykonywania tego zawodu oparte było o jednolite standardy kształcenia.

Standard kształcenia jest zbiorem reguł i wymagań w zakresie kształcenia dotyczących sposobu organizacji kształcenia, osób prowadzących to kształcenie, ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się, a także sposobu weryfikacji tych efektów. Standardy kształcenia określone w niniejszym rozporządzeniu będą miały zastosowanie do cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020.

Studia prowadzone będą na poziomie studiów pierwszego stopnia i będą trwały nie krócej niż 6 semestrów. Odbywały się będą zarówno w systemie stacjonarnym jak i systemie niestacjonarnym. Liczba godzin zajęć w tym praktyk zawodowych nie może być mniejsza niż 3675 a liczba punktów ECTS koniecznych d ukończenia studiów nie może być mniejsza niż 180.

Do dyspozycji uczelni pozostanie nie mniej niż 300 godzin zajęć (15 pkt ECTS). Przygotowanie się do egzaminy dyplomowego składającego się z części teoretycznej i praktycznej, obejmowało będzie 150 godzin zajęć (5 pkt ECTS).

Na studiach realizowane będą zajęcia z języka angielskiego na poziomie B2, uwzględniające język specjalistyczny z zakresu ratownictwa medycznego, w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin (4 pkt ECTS).

Zajęcia z wychowania fizycznego będą obowiązkowe na studiach stacjonarnych w wymierzę nie mniejszym niż 60 godzin (bez przypisanych punktów ECTS).

Program studiów przewiduje na II roku zajęcia ogólnosprawnościowe z elementami ratownictwa specjalistycznego (ratownictwo wodne, wysokościowe, górskie). Zajęcia te obejmują kwalifikowaną pierwszą pomoc i medyczne czynności ratunkowe w warunkach ekstremalnych w różnych porach dnia i nocy oraz w różnych warunkach terenowych. Zajęcia ogólnosprawnościowe obejmowały będą biegi terenowe, zajęcia na basenie, gdy zespołowe, zajęcia na siłowni i elementy samoobrony.

Zakres kształcenia praktycznego obejmie następujący wymiar godzin: medycyna ratunkowa 100 godzin, medyczne czynności ratunkowe 200 godzin, ratunkowe leczenie obrażeń ciała 80 godzin, procedury ratunkowe przedszpitalne 50 godzin, procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne 50 godzin, neurologia 25 godzin, choroby wewnętrzne 60 godzin, kardiologia 25 godzin, pediatria 70 godzin, ortopedia i traumatologia narządu ruchu 40 godzin, chirurgia 50 godzin, anestezjologia i intensywną terapia 50 godzin, ginekologia i położnictwo 25 godzin, podstawowe zabiegi medyczne 50 godzin, komunikowanie się z pacjentem i jego rodzina oraz zespołem interdyscyplinarnym 50 godzin, zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa specjalistycznego 95 godzin oraz praktyki zawodowe w wymiarze 960 godzin.

Więcej o standardzie kształcenia ratowników medycznych można przeczytać tutaj.

Sob., 4 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek