Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ocenianie nauczycieli: nie będzie regulaminów

Ocenianie nauczycieli: nie będzie regulaminów fotolia.pl

Po usunięciu w ostatnich dniach z art. 6a Karty Nauczyciela obecnie obowiązujących jeszcze przepisów regulujących nowy system oceniania nauczycieli, resort edukacji przedstawił do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia z 29 maja 2018 w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.

Nie będzie regulaminów

Modyfikacja obowiązującego rozporządzenia polega na usunięciu zapisów odwołujących się do, krytykowanych przez nauczycielskich związkowców, szkolnych regulaminów oceniania. Od nowego roku ocena nauczyciela będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o kryteria oceny dla każdego stopnia awansu zawodowego. Dla każdego z kryteriów resort zaproponował skalę punktów: od 0 do 3. Zaproponowano również wzór służący wyliczaniu poziomu spełniania wszystkich kryteriów oceny.

Urzędnicy ministerialni dodali ponadto przepis mówiący, że dyrektor będzie miał 5 dni roboczych - od dnia otrzymania od nauczyciela odwołania od oceny - na przekazanie go do nadzoru pedagogicznego. W projekcie zastrzeżono, że do wszystkich obecnie toczących się postępowań ocennych zastosowanie mają obowiązujące do końca roku obecne przepisy. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r. Z projektem rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Sob., 1 Gr. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża