Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Termin CEK wyznaczy minister

Termin CEK wyznaczy minister fotolia.pl

Do zaopiniowania przez Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Projektowana ustawa sankcjonuje etapowe podejście do wdrożenia zmodernizowanego systemu CEPiK2.0. Celem niniejszej nowelizacji jest optymalizacja działań związanych z wdrożeniem systemu CEPiK2.0 i wyeliminowanie ryzyka związanego z jednoczesnym uruchomieniem wszystkich jego funkcjonalności oraz integracją i komunikacją z ponad 60 grupami Interesariuszy, w części dotyczącej CEK a także uzupełnienie, doprecyzowanie i uspójnienie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw”. Projekt zakłada uruchamianie funkcjonalności systemu CEPiK2.0 w następstwie komunikatu  ogłaszanego przez ministra właściwego ds. informatyzacji określającego terminy wdrożenia dla poszczególnych rozwiązań technicznych

W ramach rewizji i urealnienia harmonogramu, dzielącego wdrożenie systemu na VI etapów, potwierdzono po stronie centralnej oraz po stronie systemów dziedzinowych stan zaawansowania prac projektowych i możliwości w zakresie uzyskania gotowości do wdrożenia poszczególnych funkcjonalności systemu. Aby zminimalizować ryzyko związane z jednoczesnym wdrożeniem wszystkich elementów systemu, zadecydowano o podziale wdrożenia systemu CEPiK2.0 na 6 etapów. Przygotowano również szczegółowy harmonogram wdrożenia – zatwierdzony przez Komitet Sterujący Programu.

Dodatkowe środki na wynagrodzenia… dla pracowników CEPIK

Projekt zakłada dodanie przepisu ust. 5a w art. 80d ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Zmiana ta polega na rozszerzeniu katalogu wydatków Funduszu Celowego CEPIK o środki na wynagrodzenia dla osób realizujących zadania związane z rozwojem, funkcjonowaniem i obsługą centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców. Zakłada się finansowanie wynagrodzeń dla ok. 59 pracowników. Środki finansowe uzyskiwane w ramach przychodów Funduszu pozwalają na sfinansowanie zarówno kosztów funkcjonowania CEPiK, jego rozwoju oraz planowanych wynagrodzeń osób realizujących te zadania. Zmiana ta ma stanowić istotny instrument w procesie realizacji głównej zasady finansów publicznych tj. celowości i efektywności wydatkowania środków publicznych i ma przyczynić się do skutecznego wykonywania zadań w ramach planowanych wydatków.

Niedz., 4 Mrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka