Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zaliczki na finansowanie projektów

Zaliczki na finansowanie projektów fotolia.pl

Ministerstwo rozwoju przygotowało propozycję rozporządzenia dotyczącego udzielania i rozliczania zaliczek na realizację projektów finansowanych z funduszy unijnych. Oprócz warunków i trybu udzielania oraz rozliczania zaliczek dla beneficjentów, projekt reguluje zwrot pieniędzy z dotacji z budżetu państwa i JST, a także terminy składania wniosków o płatność i ich zakres. Nowe rozporządzenie ma zastąpić dotychczas obowiązujące z 2009 r.

Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, transze zaliczki w ramach projektów rozliczanych w całości w oparciu o metody uproszczone będą przekazywane zgodnie z przyjętym harmonogramem płatności, określonym w umowie o dofinansowanie. Natomiast w przypadku projektów rozliczanych jedynie częściowo metodami uproszczonymi to umowa o dofinansowanie określi, czy w danym projekcie zastosowanie ma warunek uzależniający wypłatę drugiej i kolejnych transz zaliczki od rozliczenia co najmniej 70 proc. łącznej kwoty dotychczas otrzymanych transz zaliczki. Co do zasady warunek ten ma obowiązywać. Jednak, jeżeli jego zastosowanie w projekcie uniemożliwiłoby jego finansowanie zgodnie z harmonogramem dopuszczalne będzie przekazanie transz zaliczki zgodnie z przyjętym harmonogramem płatności określonym w umowie o dofinansowanie.

Zaliczki z dotacji z budżetu państwa lub JST w formie dotacji, niewykorzystane do końca roku budżetowego podlegać będą zwrotowi do budżetu, z którego zostały wypłacone - odpowiednio do dnia 31 stycznia następnego roku albo w terminie 21 dni od dnia określonego w rozporządzeniu. Przepisy te nie będą miały zastosowania do zaliczek w projektach niedotyczących pomocy technicznej, w których beneficjent wykorzystał do końca roku budżetowego co najmniej 70 proc. łącznej kwoty zaliczek lub transz zaliczek przekazanych w formie dotacji do końca danego roku budżetowego, a także w projektach rozliczanych w całości metodami uproszczonymi.

Zaliczka ma być przekazywana beneficjentowi w terminach, wysokości i w sposób określony w umowie o dofinansowanie, w wysokości nie większej i na okres nie dłuższy niż niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu. Obowiązek określenia terminu spoczywać ma na instytucji udzielającej zaliczki. Jak uzasadnia resort rozwoju, przepisy mają na celu zapobieżenie sytuacjom, w których zaliczki byłyby udzielane na okres dłuższy i w kwocie wyższej niż konieczne beneficjentowi do zachowania płynności finansowej projektu.

Z całym projektem i jego uzasadnieniem można zapoznać się tutaj . Zachęcamy Państwa do zgłaszania uwag. Można to zrobić za pomocą formularza na stronie Związku Powiatów Polskich tutaj. Uwagi zostaną wykorzystane przy opiniowania projektu w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Pt., 29 Wrz. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża