Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Koniec wyodrębniania środków na program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej

Koniec wyodrębniania środków na program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej fotolia.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej określa szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu przebudowy, remontu i inwestycji obiektów sportowych, zadań z zakresu rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży  i osób niepełnosprawnych oraz zadań określonych w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków funduszu.

W przedmiotowym projekcie w porównaniu z obowiązującym stanem prawnym zrezygnowano ze specyfikowania na poziomie rozporządzenia poszczególnych programów w zakresie wsparcia infrastruktury sportowej. Zrezygnowano także z wyodrębniania 30% środków Funduszu na program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej.

Jak czytamy w uzasadnieniu jest to związane ze stałą ewolucją systemu z uwagi na m.in.:

  • dokonywane analizy dotyczące istniejącego stanu infrastruktury sportowej w ujęciu ilościowym i jakościowym;
  • kreowane przez ministra priorytety w obszarze sportu wyczynowego;
  • wielkość dostępnych środków FRKF, w tym wielkość zobowiązań wynikających z umów wieloletnich zawartych w latach poprzednich;
  • dostępność innych niż FRKF środków zewnętrznych, mogących sfinansować dany kierunek interwencji.

Podkreślono także, że optymalizacja kierunków wsparcia, jaka ma miejsce w ramach ogłaszanych programów, wymaga elastyczności w zakresie stosowanych przez ministra środków. W praktyce, wachlarz wdrożonych przez ministra programów ulega ciągłym zmianom, zarówno w kwestii powstawania/wygaszania poszczególnych programów, jak również w zakresie kształtu i skali oddziaływania programów już istniejących.
W konsekwencji usztywnianie tych kwestii na poziomie rozporządzenia, może zdaniem MSiT utrudniać optymalizację kierunków interwencji, jak również działać niekorzystnie w sferze osiągania założonych rezultatów. Z kolei coroczne zmienianie rozporządzenia pod kątem dostosowywania oferty wdrażanych programów, jest niczym nieuzasadnione.

Ponadto, w projekcie rozporządzenia wprowadzono możliwość dofinansowania większej liczby wnioskodawców w sytuacji, gdy zwiększone zostaną środki na realizację programu, bez konieczności przeprowadzenia dodatkowego naboru a także rozszerzono katalog wnioskodawców o ministrów będących organami prowadzącymi dla szkół i placówek.

Pt., 11 Sp. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka