Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W nadchodzącym tygodniu odbędzie się posiedzenie jednego Zespołu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Będzie to posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, które rozpocznie się 11 września 2019 roku o godz. 12:00 w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

Porządek obrad kształtuje się następująco:

I. Sprawy różne

1. Wniosek ZPP dot. omówienia możliwości prowadzenia na jednej działce placówek opiekuńczo-wychowawczych z innymi jednostkami, wymienionymi w art. 106 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

II. Projekty po konsultacjach

1. Projekt dokumentu rządowego „Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” (ID 23) (Ministerstwo Zdrowia);

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

III. Projekty w trakcie konsultacji

1. Projekt Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (MRPiPS);

2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (MRPiPS);

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (MZ 826).

Pt., 6 Wrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel