Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W tym tygodniu w parlamencie

W tym tygodniu w parlamencie fotolia.pl

W bieżącym tygodniu odbędzie się kolejne posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej. Wyznaczono je na dni od 5 do 7 grudnia. W ustalonym porządku obrad plenarnych znalazło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przewidującego szereg zmian w przepisach.

Kolejną sprawą z zakresu polityki społecznej i dotykającą samorządy jest prezydencki projekt ustawy o centrach usług społecznych. Obie propozycje regulacji omówiliśmy tutaj. Z każdą z nich można również zapoznać się bezpośrednio. Projekt rządowy dotyczący wspierania rodziny i pieczy zastępczej dostępny jest tutaj. Z prezydenckim, dotyczącym centrów usług społecznych można zapoznać się tutaj. Dłuższa od już zaplanowanego porządku obrad sejmowych jest lista spraw, które trafią lub mogą do niego trafić już w trakcie posiedzenia, jako wynik prac komisji towarzyszących posiedzeniu plenarnemu.

We wtorek 4 grudnia komisja finansów publicznych i komisja samorządu terytorialnego rozpatrzą sprawozdanie podkomisji powołanej do analizy rządowego projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych (druk nr 2787 dostępny tutaj). Omawiany już przez nas projekt zmian dotyczy regulacji w zakresie zadłużania się samorządów. Tego dnia także przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli przedstawią posłom z komisji samorządu terytorialnego wyniki kontroli utrzymania i eksploatacji sieci wodociągowych w miastach.

Również we wtorek posłowie z dwóch komisji: ochrony środowiska oraz samorządu terytorialnego przeprowadzą pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody (druk nr 2641 dostępny tutaj). Jak napisali autorzy z klubu Nowoczesnej, projekt ma na celu "odblokowanie procesu tworzenia i powiększania parków narodowych w Polsce oraz aktywnego zaangażowania w proces ich powstawania szerokiego grona interesariuszy, w szczególności lokalnych społeczności". Pomysł praktycznie nie ma szans na realizację, ponieważ przeciwny jest mu rząd w przekazanej posłom opinii, z którą można zapoznać się tutaj). Związek Powiatów Polskich również negatywnie odniósł się do pomysłu autorów. Głównie z tego powodu, że nie przewidzieli oni dla jednostek samorządu terytorialnego jakiejkolwiek gwarancji zabezpieczenia ich sytuacji finansowej w przypadku utworzenia lub poszerzenia granic parku narodowego.

W środę 5 grudnia posłowie z komisji edukacji zapoznają się z informacją resortu edukacji na temat wniosków z monitorowania organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Nazajutrz 6 grudnia komisja samorządu terytorialnego zajmie się rozpatrzeniem projektów dwóch dezyderatów. Pierwszy dotyczy różnic w uprawnieniach pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury. Drugu napisano w sprawie zaniżonego zwrotu gminom z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego.

Źródło: sejm.gov.pl

Pt., 30 Lst. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża