Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rozporządzenia w sprawie specjalnych obszarów siedlisk

Rozporządzenia w sprawie specjalnych obszarów siedlisk fotolia.pl

Resort środowiska wraz z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska skierowali do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego projekty 84 (!) rozporządzeń dot. specjalnych obszarów siedlisk. Niemniej są to akty realizujące przesądzenia dokonane na poziomie unijnym, stąd też mają charakter stricte wykonawczy.

Jak wskazali projektodawcy, specjalne obszary ochrony siedlisk powinny zostać wyznaczone odrębnymi aktami wykonawczymi dla poszczególnych form ochrony przyrody, aby uzyskać przejrzystość systemu prawnego.

Zastosowanie powyższej formy techniki legislacyjnej ma na celu:

1) wypełnienie zaleceń Komisji Europejskiej w zakresie ustalania celów ochrony dla obszarów Natura 2000 (Nota z dnia 23 listopada 2012 r.) mówiących o konieczności definiowania celów ochrony na poziomie każdego obszaru, będących punktem odniesienia do określania środków ochrony obszaru oraz przeprowadzania ocen oddziaływania skutków planów i projektów na ten obszar;

2) eliminację wątpliwości i niejasności w odniesieniu do celów i przedmiotów ochrony danego obszaru Natura 2000, utrudniających inwestorom przygotowanie dokumentacji w procedurach ocen oddziaływania na środowisko;

3) uproszczenie procesu wprowadzania koniecznych zmian do rozporządzeń wynikających np. z konieczności uszczegółowienia przebiegu granic wynikających z planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 i planów ochrony dla obszarów Natura 2000, korekty przedmiotów ochrony na danym obszarze, które w przypadku rozporządzenia zbiorczego oznaczałoby konieczność wielokrotnych jego nowelizacji w krótkim czasie jako skutku postępu wiedzy naukowej o poszczególnych obszarach Natura 2000;

4) uniknięcie, podczas procesu uzgadniania, ryzyka podważania zasadności wyznaczenia obszarów, których nowelizacja przepisów nie dotyczy, utrudniającego sprawne zarządzanie siecią Natura 2000 i znacznie wydłużającego proces legislacyjny;

5) zachowanie przejrzystości systemu prawnego przez uniknięcie tworzenia aktów prawa liczących kilkaset stron wraz z licznymi załącznikami mapowymi, powodujących trudności w odbiorze.

Z projektami rozporządzeń można zapoznać się tutaj.

Pt., 14 Czrw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel