Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Obowiązki z ustawy o elektromobilności – jest propozycja zmian

Obowiązki z ustawy o elektromobilności – jest propozycja zmian fotolia.pl

Resort energii zaprezentował nową wersję nowelizacji ustawy o biokomponentach i niektórych innych ustaw – w tym ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Większość samorządowych postulatów została uwzględniona przez Ministerstwo. Nie znalazł uznania w resorcie wniosek o zaliczenie do spełniających wymogi w zakresie floty j.s.t. także pojazdów napędzanych gazem ziemnym. 

Jak wskazują projektodawcy, zmiana w art. 35 ust. 2 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych ma za zadanie rozwiązać problem sformułowania katalogu zadań samorządu terytorialnego, wobec których ustawa ustanawia obowiązek użytkowania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym. Należy uznać, iż odrębne ustanowienie takiego katalogu w ustawie nie jest celowe, wobec katalogu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym czy ustawy o samorządzie województwa. Takie rozwiązanie wydaje się praktyczne i prawidłowe legislacyjnie, gdyż dla odrębnych regulacji powinno się używać pojęć zdefiniowanych już systemowo. 

Ponadto projektowane jest dodanie ust. 3 w art. 35 ustawy o elektromobilności, który uwzględni tzw. próg bagatelności przyjęty w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. Ma to pozwolić uchronić rynek drobnych wykonawców niskokosztowych zadań typu: przewóz mebli, obsługi wyborów, konwojowania gotówki, etc. operacyjnie niezbędnych w działalności administracyjnej jednostek samorządu terytorialnego, dotkniętych aktualnie reżimem ustawy. Albowiem firmy te nie będą miały zdolności do pozyskania pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, biorąc pod uwagę ich wysokie ceny.

Zmiana w art. 68 ust 1-3 ustawy o elektromobilności polega na przesunięciu terminu obowiązku posiadania:

  • co najmniej 10 % pojazdów elektrycznych we flocie pojazdów użytkowanych do obsługi urzędu przez naczelne lub centralne organy administracji państwowej oraz jednostki samorządu terytorialnego, których liczba mieszkańców przekracza 50 000, a także
  • co najmniej 10 % pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów służących do wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, których liczba mieszkańców przekracza 50 000, lub zlecania wykonywania tych zadań podmiotom zewnętrznym, przy użyciu pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym.

Przesunięcie terminu, od którego będzie obowiązywał wymóg dotyczący floty użytkowanych pojazdów, nastąpi na dzień 1 stycznia 2022 roku. Ponadto została zaproponowana modyfikacja w art. 76 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, czyli dotyczącego wygaśnięcia umów, która jest konsekwencją nowelizacji zaproponowanej dla art. 68 ust. 1-3 ww. ustawy. Według projektu umowy te mają wygasnąć z dniem 31 grudnia 2021 roku. 

Z projektem ustawy można zapoznać się tutaj.

Pt., 14 Czrw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel