Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jeszcze 63 gminy bez sal gimnastycznych

Jeszcze 63 gminy bez sal gimnastycznych fotolia.pl

10 kwietnia br. sejmowe Komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki rozpatrzyły informacje MEN i MSiT na temat realizacji zajęć sportowych i infrastruktury sportowej w szkołach.

Realizacja zajęć sportowych jako zajęć pozalekcyjnych w polskich szkołach

Szkoły mają możliwość realizacji tzw. zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, a szczegółowe decyzje w zakresie organizacji i rodzaju tych zajęć podejmuje właśnie dyrektor szkoły – po uwzględnieniu potrzeb i zainteresowań uczniów.

Jak wskazano w informacji MEN zarówno podstawa programowa wychowania fizycznego dla szkół podstawowych3, jak również podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych stanowią, iż wychowanie fizyczne w szkole ma na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, a także kształtuje i utrwala nawyk uczestnictwa w aktywności fizycznej dla zdrowia i utrzymania sprawności fizycznej przez całe życie. Podstawa programowa zachęca uczniów do udziału w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej. Uczniowie, którzy chcą rozwijać swoje sportowe zainteresowania, mogą skorzystać z bezpłatnej oferty szkoły w tym zakresie. Ważnym aspektem uczestnictwa uczniów w ww. zajęciach jest także możliwość odkrywania i rozwijania ich sportowych uzdolnień i talentów.

Z danych SIO wynika, że w 2017 roku zorganizowano 50 578 tzw. kół zainteresowań z zakresu zajęć sportowych i turystyczno-krajoznawczych, a udział w nich wzięło 681 131 uczniów.

Z danych SIO na 30 września 2017 r. wynika, że zajęcia sportowe, sprawnościowo-zdrowotne, taneczne oraz aktywna turystyka realizowane były – w ramach dopuszczalnych form realizacji wychowania fizycznego - w 4 292 szkołach przez 6 014 nauczycieli.

Jak wynika natomiast z informacji przygotowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przyczyną niskiej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży jest:

  • brak lub niska dostępność oferty aktywizacyjnej na poziomie lokalnym
  • bariera w postaci braku kadr realizujących zadania sportu powszechnego w formule niekomercyjnej
  • zmiana modelu społeczno-kulturowego związanego m.in. z rynkowym modelem pracy, poświęcanie przez rodziców mniejszej ilości czasu dzieciom na wspólną aktywność ruchową,
  • łatwa dostępność alternatywnych aktywności niezwiązanych z aktywnością fizyczną,
  • brak odpowiedniej wiedzy rodziców na temat istotnej roli aktywności fizycznej,
  • problematyka związana z jakością i atrakcyjnością realizacji zajęć wychowania fizycznego w szkołach,
  • zjawisko zwolnień z lekcji wychowania fizycznego.

Aby zapobiegać tym zjawiskom MSiT we współpracy z samorządami wszystkich szczebli podejmuje szereg działań mających na celu aktywizację ruchową najmłodszej części społeczeństwa polskiego – uczniów szkół dla dzieci i młodzieży, które dotyczą w szczególności pozalekcyjnej aktywności sportowej.

Najważniejsze programy/projekty aktywizacyjne realizowane i wdrażane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w 2017 r. to:

  • program KLUB
  • program „Sport Wszystkich Dzieci”.

Ponadto w 2017 r. resort sportu uruchomił uniwersalne, innowacyjne narzędzie służące badaniu poziomu aktywności fizycznej pn. Narodowa Baza Talentów.

Infrastruktura sportowa w szkołach (budowa przyszkolnych sal gimnastycznych)

Jak podkreślono w informacji MSiT infrastruktura przyszkolna jest priorytetowym obszarem dofinansowania obiektów sportowych. W tym celu został wprowadzony odrębny Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej.

W ramach Programu w roku 2016 dofinansowano 243 obiekty, w tym m.in. 38 sal gimnastycznych, 17 hal sportowych, 15 boisk piłkarskich, 86 boisk wielofunkcyjnych, 28 bieżni lekkoatletycznych, 16 skoczni do skoku w dal, czy 11 obiektów infrastruktury towarzyszącej. Łącznie przyznane dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniosło 95,43 mln zł.

Natomiast w 2017 r. dofinansowano 496 obiektów, w tym m.in. 69 sal gimnastycznych, 46 hal sportowych, 32 boiska piłkarskie, 165 boisk wielofunkcyjnych, 38 bieżni lekkoatletycznych, 133 skocznie do skoku w dal, czy 37 obiektów infrastruktury towarzyszącej. Łącznie przyznane dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniosło 242,83 mln zł.

Jak wynika z danych zbieranych przez MSiT brak przynajmniej jednego pełnowymiarowego kubaturowego obiektu do realizacji zajęć wychowania fizycznego, dotyka jedynie 7% gmin (173 gminy). Część spośród tych gmin posiada obiekty niepełnowymiarowe (79 gmin). Analiza zmian w infrastrukturze sportowej wskazuje, że problem gmin nie posiadających żadnej sali gimnastycznej, stale traci na znaczeniu. Aktualnie szacuje się, że około 63 gminy nie posiadają sali gimnastycznej na swoim terenie.

Sob., 14 Kw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka