Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Lutowe posiedzenie Zespołu Zdrowia

Lutowe posiedzenie Zespołu Zdrowia .

20 lutego br. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRIST. Posiedzenie rozpoczęło się od dyskusji z Ministerstwem Zdrowia na temat problemów, z jakimi zmagają się samorządy w dziedzinie ochrony zdrowia.

Współprzewodniczący ze strony Samorządowej - Krzysztof Rymuza zasygnalizował problemy z finansowaniem szpitali. Zmiany systemowe dotyczące wzrostu kosztu utrzymania nieruchomości, zwiększenie najniższych wynagrodzeń powodują straty szpitali. Trudno się pogodzić z tym, że w systemie ubezpieczeń zdrowotnych, to samorządy odpowiadają za problemy finansowe.

Dorota Gołąb-Bełtowicz zastępca ds. finansowych dyrektora w Specjalistycznym Szpitalu im. S. Żeromskiego w Krakowie zwracała uwagę, że sytuacja finansowa szpitali jest zła i stale się pogarsza. Rok 2020 może okazać się trudnym rokiem w związku z podniesieniem najniższych wynagrodzeń.

Lech Janicki - starosta ostrzeszowski poruszył kwestie związana z kadrą lekarską. W tej chwili nie ma już chyba innej możliwości niż dopuszczenie lekarzy zza wschodniej granicy, po spełnieniu przez nich określonych warunków.

Przedstawiciel Związku Miast Polskich – Marek Wójcik zwracał uwagę na następujące problemy: karty zgonu - jest coraz więcej sygnałów od mieszkańców, że nie wiedzą do kogo się zwrócić, jeśli pacjent umrze w domu; kwestia nocnych i świątecznych dyżurów aptecznych, profilaktykę stomatologiczną, psychiatrię dzieci i młodzieży oraz pielęgniarek zatrudnionych w DPS.

Minister Zdrowia - Łukasz Szumowski w odpowiedzi, wskazał, że 6% SPZOZ generuje 80% całego zadłużenia, co oznacza, że szpitale są źle zarządzane. Część szpitali jest topiona przez inwestycje.

Bernadeta Skóbel - przedstawicielka Związku Powiatów Polskich, zwracała uwagę, że resort wyciąga inne wnioski niż reszta. Nie ma możliwości aby działalność szpitali się bilansowała, skoro dane wskazują, że przychody operacyjne nie pokrywają się z kosztami działalności operacyjnej. 2018 rok jest pierwszym rokiem, gdy przychody nie pozwalają na pokrycie kosztów, nawet z pominięciem amortyzacji. Związek Powiatów Polskich analizuje wyniki finansowe szpitali na podstawie sprawozdania MZ-03. Pomija się zobowiązania długoterminowe. Zadłużenia z lat poprzednich się kumulują. Brakuje rozwiązań systemowych, skoro po kolejnym oddłużeniu, szpitale znowu zaczynają się zadłużać. Skoro 80% szpitali powiatowych się zadłuża, to oznacza, że coś się musiało wydarzyć w systemie.

W odpowiedzi Minister Zdrowia wskazał, że duża część szpitali ma zyski, jest duża część, która przynosi straty. Minister nie może wchodzić w dyskusję dlaczego szpital przynosi zysk lub straty. Nie należy podnosić pensji lekarzy na kontraktach. Należy wykazać się asertywnością wobec kolegów - lekarzy, którzy żonglują pracą. Należy też dogadywać się między powiatami. Właściciele (samorządy) muszą się dogadać, które oddziały kto będzie prowadził.

Następnie przystąpiono do pracy Zespołu według zaplanowanego porządku obrad. W pierwszej kolejności omówiono wniosek Związku Powiatów Polskich dot. przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wniosek dotyczył zawodowych rodzin zastępczych, które zmieniają miejsce zamieszkania na miejscowość położoną na terenie innego powiatu, niż powiat, który podpisywał z rodziną umowę.  W takiej sytuacji występuje problem, który powiat powinien sprawować kontrolę nad zawodową rodziną zastępczą. Przedstawiciel MRPiPZ poinformował, że w celu rozwiązania problemu konieczne jest przygotowanie nowelizacji ustawy.

Kolejno omówiono projekt ustawy o świadczeniu "Dobry Start" - projekt ten powróci na Zespół w wersji po konsultacjach oraz projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, ustalono, że ministerstwo ustosunkuje się do uwag jakie zgłoszono do projektu na piśmie i wówczas projekt trafi bezpośrednio do KWRiST.

Sob., 22 Lt. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek