Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Październikowy Zespół ds. Finansów KWRiST – egzekucja po nowemu?

Październikowy Zespół ds. Finansów KWRiST – egzekucja po nowemu? fotolia.pl

29 października 2019 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST. Posiedzenie zdominowała dyskusja w ramach spraw różnych.

Wszystkie projekty z opinią pozytywną

W porządku obrad Zespołu znalazło się sześć projektów rozporządzeń:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii  w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2018.
  2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r. (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.
  6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzoru zarządzenia zabezpieczenia..

Jak wskazano w śródtytule: wszystkie zostały zaopiniowane pozytywnie.

Sprawy różne

W sprawach różnych pojawiły się wątki pism skierowanych do resortu finansów w sprawach: rozszerzenia opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza na terenach wiejskich oraz dostosowania rozporządzenia w sprawie WPF oraz Aplikacji BeSTi@ do ostatniej dużej nowelizacji ustawy o finansach publicznych (rozszerzającej zakres tytułów dłużnych). W tych przypadkach pozostaje czekać na oficjalne odpowiedzi resortu.

Prawo wykonawcze w administracji?

Ostatnim punktem „Spraw różnych”, a zarazem ostatnim tematem poruszonym na posiedzeniu Zespołu były przyszłe losy egzekucji administracyjnej. Prezydent Miasta Lublin, Krzysztof Żuk, Współprzewodniczący Zespołu z ramienia Strony Samorządowej poinformował, że pojawiają się sygnały mówiące o odebraniu samorządom kompetencji w ramach reformy egzekucji. Ponadto przypomniał, że do resortu była przekazana prośba o przedstawienie założeń tej reformy. Równocześnie Prezydent Żuk zarysował możliwość stworzenia zespołu roboczego złożonego m.in. z samorządowych specjalistów w zakresie egzekucji administracyjnej.

Przedstawiciele resortu finansów poinformowali, że w odniesieniu do egzekucji administracyjnej toczą się dwojakie prace: z jednej strony nowelizacje obecnie obowiązującej ustawy, z drugiej zaś podjęto próbę napisania nowej ustawy – Prawo wykonawcze w administracji. Podczas prac zespołu zajmującego się tą sprawą pojawiło się pytanie o to, kto ma egzekwować należności pieniężne stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego? Komitet Sterujący projektu przekazał tę kwestię do decyzji kierownictwa MF – gdyż jest to decyzja strategiczna. Równocześnie przedstawiciele Ministerstwa stwierdzili, że departamentem wiodącym w tym projekcie jest Departament KAS, którego reprezentanci byli nieobecni na posiedzeniu Zespołu.

Minister Tomasz Robaczyński, Współprzewodniczący Zespołu z ramienia Strony Rządowej zadeklarował, że rozezna sprawę w KAS-ie – tak, aby przed podjęciem kierunkowej decyzji skonsultować ją ze Stroną Samorządową.

Śr., 30 Prn. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel