Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z zespołu edukacji KWRiST

Z zespołu edukacji KWRiST fotolia.pl

Ostatnie posiedzenie zespołu ds. edukacji, kultury i sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 21 maja, przebiegło wyjątkowo sprawnie. Pewnie to zasługa niewielkiej liczby projektów rozporządzeń, przedstawionych do opiniowania i jednocześnie ich niekontrowersyjnej treści dla strony samorządowej. Wydaje się, że kluczową sprawą było przedstawienie na wniosek reprezentanta Związku Powiatów Polskich, przez wiceministra Macieja Kopcia, informacji o projekcie nowelizacji Karty Nauczyciela.

Opiniowane rozporządzenia

Wszystkie przedstawione przez resorty projekty rozporządzeń zyskały pozytywną opinię. Były to:

  • projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej;
  • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych;
  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych;
  • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji.

Co w nowelizacji Karty Nauczyciela?

Wiceminister Maciej Kopeć został poproszony przez przedstawiciela Związku Powiatów Polskich o omówienie planowanych przez resort edukacji zmian w ustawie Karta Nauczyciela. Projekt zmian w wersji przedstawionej z 28 lutego, opiniowany był pod koniec marca przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu. Wówczas strona samorządowa jednoznacznie negatywnie się o nim wyraziła. Potem nastąpił strajk nauczycieli, negocjacje rządu z związkami nauczycielskimi i w efekcie podpisanie porozumienia przez rząd i Solidarność. Jak powiedział wiceminister Kopeć 6 maja podczas posiedzenia zespołu roboczego w ramach tzw. oświatowego okrągłego stołu, zakres porozumienia z Solidarnością będzie wdrożony poprzez nowelizację Karty Nauczyciela. Zasadnym było więc pytanie, czy nowelizacja ograniczy się tylko do tego, czy również do kwestii zawartych w wersji projektu opiniowanej przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Na wtorkowym posiedzeniu zespołu wiceminister Kopeć przekazał, że do przygotowanego w resorcie projektu nowelizacji Karty przeniesiono zakres porozumienia z Solidarnością i jednocześnie usunięto niektóre wcześniejsze zapisy, ponieważ one nie znalazły się w podpisanym porozumieniu (czytaj: związkowcy nie naciskali). Usunięto dwa zapisy. Po pierwsze, najbardziej krytykowany przez stronę samorządową zamiar wprowadzenia obowiązku corocznego uchwalania przez samorządy regulaminów wynagrodzeń i negocjowania ich z związkami nauczycielskimi. Po drugie, usunięto jedno z nowych świadczeń dla nauczycieli, tj. dodatek za wyróżniającą pracę (pozostawiono minimalną stawkę dodatku wychowawczego i świadczenie "na start" dla stażysty). Wiceminister poinformował jednak jednocześnie, że w projekcie znajdą również pewne zmiany niezależne od porozumienia. Jak powiedział, mają to być drobne korekty w zakresie regulacji kształcenia zawodowego.

Ze względu na zobowiązanie rządu, że porozumienie z Solidarnością będzie wdrożone w czerwcu, nowelizacja Karty Nauczyciela ma być przeprowadzona tzw. ścieżką poselską. Kierownictwo resortu odbyło już w tej sprawie spotkanie z klubem poselskim partii Prawo i Sprawiedliwość. Plan jest taki, by w czerwcu prezydent Andrzej Duda mógł popisać ustawę.

Pt., 24 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża