Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dodatkowy majowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST

Dodatkowy majowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST fotolia.pl

8 maja 2019 roku odbyło się dodatkowe posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Ochrony Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Ustawa ocenowa (udostępnianie informacji o środowisku…)

Dzięki działaniom ZPP w projekcie zostały wprowadzone zmiany rozszerzające – w stosunku do pierwotnej wersji projektu – rolę wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzupełniono także OSR. Równocześnie dyr. Grzegorz Kubalski z Biura ZPP zauważył kwestię uszczerbku w dochodach JST, który winien być zrekompensowany przy okazji prac nad zmianą systemu dochodów JST.

Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać… – nowe rozporządzenie

Ze strony przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wypłynęła prośba co do zaopiniowania tego projektu – mimo przesłania odpowiedzi na szczegółowe uwagi ZPP w dniu posiedzenia, na godzinę przed jego rozpoczęciem. Głównym przesłaniem odpowiedzi na uwagi było wykraczanie uwag poza zakres wpisu do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Pilność – a co za tym idzie brak czasu na zmianę wpisu do Wykazu prac – motywowana była koniecznością wykonania wyroku TSUE ws. wierceń, którego termin realizacji był już dwukrotnie odsuwany w Komisji Europejskiej. 

Ostatecznie projekt zaopiniowano pozytywnie – przy równoczesnym ustaleniu, że w połowie czerwca odbędzie się robocze spotkanie Strony Samorządowej z GDOŚ na temat głębszych zmian w tym akcie, z którego sprawozdanie zostanie przedstawione na lipcowym posiedzeniu Zespołu. Jak zadeklarował Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski: „Po uchwaleniu rozporządzenia możemy od razu przystąpić do prac nad zmianą tego rozporządzenia.”.

Przyjazne prawo... nie dla samorządów powiatowych

W pierwszej kolejności odpowiedzialni za pakiet deregulacyjny o rzeczonej nazwie przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wskazali, że będzie podjęta próba przeprowadzenia analizy skutków finansowych wprowadzenia tzw. prawa do błędu. Ponadto w wyniku prowadzonych prac prawo przedsiębiorcy do błędu nie będzie jednak miało charakteru ogólnego – pojawią pewne wyłączenia i doprecyzowania.

Jednak przede wszystkim długa dyskusja dotyczyła zmiany definicji konsumenta – i wzrostu obciążenia pracą powiatowych rzeczników konsumentów – bez zapewnienia jakichkolwiek środków w tym zakresie. W tej dyskusji z ramienia ZPP prócz zwyczajnych reprezentantów Związku w Zespole – dyr. Grzegorza Kubalskiego i Bartłomieja Zydla – wzięła udział dr Izabela Wesołowska, która zaprezentowała stanowisko Krajowej Rady Rzeczników.

Ostatecznie projekt został zdjęty z porządku obrad – resort przedsiębiorczości i technologii ma jeszcze przeanalizować ten wątek. Powrót do sprawy – w oparciu o wersję projektu po uzgodnieniach między resortowych – na zwyczajnym posiedzeniu Zespołu, tj. 20 maja 2019 roku.

Pozytywną opinię uzyskał projekt tzw. ustawy odległościowej, dyskutowany szeroko na kwietniowym posiedzeniu Zespołu. Nie zaopiniowano projektu nowego PZP, Przepisów wprowadzających tę ustawę oraz noweli Prawa wodnego – te projekty będą przedmiotem obrad specjalnego posiedzenia zwołanego na 14 maja 2019 roku.

Sob., 11 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel